Aktualności

11.05.2015 12:55

„Droga do samodzielności” – konferencja w Łebie

Starostwo Powiatowe w Lęborku zaprasza na konferencję w ramach projektu „Droga do samodzielności", która odbędzie się we wtorek, 19 maja 2015 r. o godz. 10.00, w Hotelu Łeba przy ul. Nadmorskiej 9 b w Łebie.

Celem konferencji jest zaprezentowanie możliwości wsparcia osób usamodzielnianych z uwzględnieniem nowych metod pracy – mentoringu. Konferencja będzie także okazją do poszerzenia wiedzy na temat pracy z osobami usamodzielnianymi oraz innymi klientami pomocy społecznej. Zaproszeni eksperci – psychologowie z bogatym doświadczaniem w pracy na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,  podpowiedzą jak skutecznie wspierać, motywować, kierować podopiecznym w procesie usamodzielnienia oraz podkreślą możliwości wykorzystania mentoringu w pracy z osobami usamodzielnianymi i innymi klientami pomocy społecznej.

Ramowy program konferencji:

  • godz. 10.00-10.30 – rejestracja uczestników
  • godz. 10.30-11.30 – kadra realizująca projekt „Droga do samodzielności": Opis wypracowanego modelu pomocy osobom usamodzielnianym
  • godz. 11.30-13.00 – dr Lidia Chylewska-Barakat: Rola Mentoringu w pracy z osobami usamodzielnianymi i innymi klientami pomocy społecznej
  • godz. 13.00-13.30 – przerwa kawowa
  • godz. 13.30-14.30 – dr Jolanta Jaworska: Skuteczne wspieranie, motywowanie, kierowanie w procesie usamodzielnienia
  • godz. 14.30-15.30 – lunch
  • godz. 15.30-16.00 – zakończenie konferencji

Udziałjest bezpłatny, organizator zapewnia catering oraz materiały informacyjne.
 

Osoby zainteresowane udziałem w konferencji proszone są o przesłanie zamieszczonego niżej formularza zgłoszeniowego na  adres poczty elektronicznej: droga@starostwolebork.pl lub pod nr faksu 59 86 21 406 do 14 maja 2015 r. Liczba miejsc ograniczona.

Formularz zgłoszeniowy
 

Konferencja będzie zorganizowana w ramach projektu innowacyjnego testującego pn. „Droga do samodzielności", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VII „Promocja integracji społecznej", Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej).

Oprac. AK


Newsletter - biuletyn unijny 2017 UMWP

Zapisz się na newsletter