„Droga do samodzielności” – rekrutacja na szkolenie

Powiat Lęborski jako Beneficjent projektu innowacyjnego testującego pn. „Droga do samodzielności" informuje o rozpoczęciu rekrutacji na bezpłatne szkolenie dla przyszłych mentorów z zakresu prowadzenia biura mentoringu.

Biuro Mentoringu, jako nowoczesna forma wsparcia dla osób usamodzielnianych), stanowi element wypracowanego w ramach projektu produktu finalnego pn. „Kompleksowy program nowych form i metod pracy oraz działania  z osobami opuszczającymi formy opieki zastępczej – usamodzielnianymi". Wypracowane rozwiązanie stanowi uzupełnienie działań na podstawie ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, które kierowane jest do osób usamodzielnianych.

Mentor inspiruje, pobudza do działania i pomaga rozwiązać sytuacje trudne, w których znajduje się usamodzielniany. Ma za zadanie zapewnienie młodym ludziom opuszczającym pieczę zastępczą wsparcia, doradztwa oraz ma być dla nich przykładem, wzorem do naśladowania.

Uczestnikiem szkolenia może być osoba, która:

  • pozytywnie przeszła proces usamodzielniania (przebywała w pieczy zastępczej)
  • i stanowi wzór do naśladowania
  • będzie wspierała wychowanków pieczy zastępczej w przygotowaniu do usamodzielnienia
  • zamieszkuje województwo  pomorskie

 

Dane szkolenia

Nazwa szkolenia
„Droga do samodzielności” – rekrutacja na szkolenie
rodzaj-wydarzenia
szkolenie
termin
2015-02-25
rejestracja
http://powiat-lebork.com/index.php?id=326,2878,0,0,1,0
rejestracja-do
2015-02-17

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Lęborku, ul. Czołgistów 5, tel. 59 863 28 57, e-mail: droga@starostwolebork.pl