Aktualności

15.10.2014 12:34

„Gwarancje dla młodzieży” – seminarium edukacyjne

Już w najbliższych miesiącach pojawią się nowe programy i fundusze, które umożliwią wsparcie finansowe szkół, placówek oświaty i edukacji oraz organizacji i instytucji. Stowarzyszenie Edukacji Pozaformalnej Meritum chce do tego przygotować m.in. przedstawicieli sektora edukacji i oświaty, doradców zawodowych oraz specjalistów do spraw pozyskiwania funduszy unijnych. 23 października 2014 r. organizuje w Gdańsku seminarium na temat pozyskiwania funduszy grantowych na projekty w nowym okresie programowania 2014-2020.

„Gwarancje dla młodzieży" to nowa inicjatywa Komisji Europejskiej na rzecz zwalczania bezrobocia wśród młodzieży, która ma zagwarantować, że wszyscy młodzi ludzie poniżej 25 roku życia –  niezależnie od tego, czy zarejestrują się w urzędzie pracy, czy też nie –  uzyskają dobrej jakości ofertę pracy lub pakietu szkoleń w ciągu czterech miesięcy od zakończenia formalnego kształcenia lub utraty pracy.

Korzyści z udziału w seminarium:

  • zwiększenie wiedzy z zakresu programu „Gwarancje dla młodzieży",
  • możliwość skorzystania z porad i konsultacji z doradcami zawodowymi,
  • szansa na wymianę doświadczeń, uwag i pomysłów, zwiększających zaangażowanie władz lokalnych z terenów zagrożonych wykluczeniem zawodowym,
  • nawiązanie współpracy z przedstawicielami instytucji publicznych, prywatnych oraz pozarządowych.

Projekt realizowany we współpracy z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej oraz wojewódzkimi urzędami pracy.

 

Zobacz również:

 

Fot. ©Depositphotos/ gemenacom


Newsletter - biuletyn unijny 2017 UMWP

Zapisz się na newsletter