Aktualności

16.07.2015 09:30

„Kwalifikowalność wydatków w ramach EFRR i EFS, ze szczególnym uwzględnieniem RPO WP 2014 - 2020”- spotkanie informacyjne w Gdańsku

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich Departamentu Programów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego zaprasza na spotkanie informacyjne poświęcone zagadnieniom kwalifikowalności wydatków. Tematyka spotkania zostanie omówiona ze szczególnym uwzględnieniem Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

W programie spotkania m.in. omówienie następujących zagadnień:

  • zasady ogólne kwalifikowalności wydatków w projektach,
  • zasady kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na przykładzie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020,
  • zasady kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na przykładzie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Miejsce i termin spotkania:
Spotkanie odbędzie się w czwartek 30 lipca 2015 r. w sali im. Lecha Bądkowskiego Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego, ul. Okopowa 21/27 od godz. 10.00 do 14.00.

Spotkanie informacyjne jest współfinansowane przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

 

Prezentacje ze spotkania:

1.  Kwalifikowalność wydatków - EFRR

2.  Kwalifikowalność wydatków - EFS


Newsletter - biuletyn unijny 2017 UMWP

Zapisz się na newsletter