„Perspektywa finansowa 2014-2020 szansą dla rozwoju podmiotów gospodarczych” – szkolenie

Zapraszamy na szkolenie poświęcone zagadnieniom związanym z możliwościami ubiegania się o dotacje unijne dotyczące nowego okresu programowania na lata 2014-2020 przez podmioty gospodarcze.

W programie szkolenia m.in. analiza wsparcia udzielonego przedsiębiorcom w okresie finansowania 2007-2013, rola i zasady finansowania inwestycji podmiotów gospodarczych za pomocą funduszy zwrotnych oraz założenia programów operacyjnych w nowej perspektywie finansowej na lata 2014-2020, w tym m.in.:

  • Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020,
  • Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój,
  • Program Operacyjny Inteligentny Rozwój,
  • Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko,
  • Program Operacyjny Polska Cyfrowa.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie do 16 maja 2014 r. wypełnionego formularza zgłoszeniowego (do pobrania tutaj) na adres:

punktinformacyjny@pomorskie.eu

LICZBA MIEJSC OGRANICZONA! LICZY SIĘ KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ!

Mailowe potwierdzenie przyjęcia Państwa zgłoszenia jest równoznaczne z wpisaniem na listę uczestników szkolenia w dniu 19 maja 2014 r.

Miejsce i termin:
Szkolenie odbędzie się w poniedziałek 19 maja 2014 r. w sali im. Lecha Bądkowskiego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego, ul. Okopowa 21/27 od godz. 9.00 do 15.30.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013.

 

 

Dane szkolenia

Nazwa szkolenia
„Perspektywa finansowa 2014-2020 szansą dla rozwoju podmiotów gospodarczych” – szkolenie
rodzaj-wydarzenia
szkolenie
termin
2014-05-19
rejestracja-do
2014-05-16
miejsce
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, ul. Okopowa 21/27, sala im. Lecha Bądkowskiego

Organizator

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

Kontakt

punktinformacyjny@pomorskie.eu