Aktualności

14.01.2015 14:00

„Pomorski Smart-Up" – zapisz się już dziś

Do 20 stycznia 2015 r. trwa rekrutacja kandydatów na kolejne bezpłatne szkolenia organizowane w ramach projektu „Pomorski Smart-Up". Szkolenia przewidziane w projekcie są bezpośrednią odpowiedzią na potrzeby pracodawców pomorskiego rynku pracy.

Rodzaje szkoleń:

  • Finance & Accounting (księgowość korporacyjna) w języku niemieckim i polskim,  
  • Customer Sernice (obsługa klienta) w języku angielskim i polskim,
  • Customer Sernice (obsługa klienta) w logistyce w języku angielskim i polskim.

Szczegóły rekrutacji w sekcji Ogłoszenia o szkoleniach.

Zgłoszenia pod względem formalnym i merytorycznym są oceniane zgodnie z kolejnością wpływania.

O projekcie
Invest in Pomerania realizuje projekt „Pomorski Smart Up – poprawa sytuacji osób młodych na rynku pracy w kontekście branż priorytetowych dla województwa pomorskiego" na rzecz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności w regionie, Poddziałanie 6.1.1. Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy. Koordynatorem działań Invest in Pomerania jest Agencja Rozwoju Pomorza S.A.

Do kogo skierowany jest projekt?
Jeśli zamieszkujesz w województwie pomorskim, jesteś osobą bezrobotną lub pozostającą bez zatrudnienia (możesz równolegle np. studiować) oraz nie ukończyłeś/aś (na dzień przystąpienia do projektu) 30. roku życia, możesz wziąć udział w  projekcie.

Więcej informacji tutaj

 

Zobacz również stronę „Pomorski Smart-Up"

Fot. ©Depositphotos/ pressmaster

Oprac. AK


Newsletter - biuletyn unijny 2017 UMWP

Zapisz się na newsletter