Aktualności

16.06.2015 10:56

Prawo zamówień publicznych w projektach współfinansowanych ze środków UE - szkolenie w Gdańsku

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich Departamentu Programów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego zaprasza na szkolenie poświęcone zagadnieniom prawa zamówień publicznych w projektach finansowanych z UE.

W programie szkolenia m.in. omówienie następujących zagadnień:

  • kiedy mamy do czynienia z zamówieniem publicznym udzielanym w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych?
  • newralgiczne problemy postępowania o zamówienie publiczne,
  • podwykonawcy po nowelizacji obowiązującej od 24 grudnia 2013 r.,
  • umowy o zamówienia publiczne – typowe problemy,
  • kiedy może dojść do naruszenia dyscypliny finansów publicznych w zamówieniach podlegających ustawie Prawo zamówień publicznych?
  • udzielanie zamówień publicznych do 30 tys. euro.

Miejsce i termin szkolenia
Szkolenie odbędzie się w czwartek 25 czerwca 2015 r. w sali im. Lecha Bądkowskiego Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego, ul. Okopowa 21/27 od godz. 9.00 do 15.30.

Zgłoszenia:

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego zamieszczonego na stronie:

http://www.rpo.pomorskie.eu/-/-prawo-zamowien-publicznych-w-projektach-wspolfinansowanych-ze-srodkow-ue-szkolenie-w-gdansku

do dnia 22 czerwca 2015 r. lub zgłoszenie telefoniczne pod numerem: 58 32 68 152

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Szkolenie jest współfinansowane przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

Do pobrania:

1. Program


Newsletter - biuletyn unijny 2017 UMWP

Zapisz się na newsletter