Aktualności

23.08.2019 09:32

„Ścieżki współpracy - wsparcie dla podmiotów wdrażających współpracę międzynarodową”

Ogłoszenie o ogólnopolskim naborze fiszek i wniosków w konkursie grantowym w ramach projektu „Ścieżki współpracy – wsparcie dla podmiotów wdrażających współpracę międzynarodową" w ramach działania: 4.3 Współpraca ponadnarodowa, oś IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa nr umowy UDA-POWR.04.03.00-00-0096/17-00.

Fundacja Fundusz Współpracy, Operator grantów, zaprasza do składania fiszek i wniosków w naborze na projekty grantowe dot. rozszerzania projektów standardowych finansowanych z EFS o komponent współpracy międzynarodowej, w następujących terminach:

Nabór fiszek do ścieżki INKUBATOR: 26 sierpnia 2019 r. – 6 września 2019 r.

Nabór wniosków do ścieżek STANDARD i INKUBATOR:  16 września 2019 r. – 18 października  2019 r.

Alokacja przewidziana na nabór 6 000 000 zł dla ścieżki STANDARD oraz 3 000 000 zł dla ścieżki INKUBATOR.

Nabór fiszek i wniosków odbędzie się za pomocą generatora wniosków, który zostanie uruchomiony na platformie www.sciezkiwspolpracy.pl.

Pełny harmonogram konkursu:

  • Nabór fiszek do ścieżki  INKUBATOR – 26 sierpnia 2019 r. – 6 września 2019 r.
  • Ocena fiszek – 9 września 2019 r. - 13 września 2019 r.
  • Ogłoszenie wyników naboru fiszek – 13 września 2019 r.
  •  
  • Nabór wniosków STANDARD i INKUBATOR – 16 września 2019 r. – 18 października  2019 r.
  • Ocena wniosków (przewidywana) – 19 października 2019 r. – 18 listopada 2019 r.
  • Ogłoszenie wyników(przewidywane) –18 listopada 2019 r.

 

Dokumentacja konkursowa:

Regulaminu oraz wszystkie załączniki, np. wzory fiszki i wniosku, wzór umowy powierzenia grantu, znajdują się na stronie www.sciezkiwspolpracy.pl w zakładce „Do pobrania".


Newsletter - biuletyn unijny 2017 UMWP

Zapisz się na newsletter