Aktualności

07.02.2019 13:46

Spotkanie informacyjne w Lęborku: „Wsparcie przedsiębiorców w perspektywie finansowej 2014-2020. Przedsiębiorco skorzystaj!”

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Słupsku zaprasza na spotkanie informacyjne organizowane w dniu 26 lutego 2019 r. dotyczące możliwości pozyskania przez przedsiębiorców wsparcia na rozwój w ramach Funduszy Europejskich.

W programie spotkania m.in.:

 • Wsparcie na rozwój przedsiębiorczości w ramach regionalnych i krajowych Programów operacyjnych – przegląd możliwości wraz z omówieniem aktualnych konkursów
  Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Słupsku
 • Instrumenty finansowe na rozwój działalności gospodarczej - omówienie aktualnej oferty
  Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. 
 • Poręczenia unijne, jako instrument zwiększający dostępność do zewnętrznychźródeł finansowania dla MŚP - Pomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.
 • Środki finansowe w ramach Programu Rybactwo i Morze 2014-2020 na rozpoczęcie i rozwój działalności gospodarczej – możliwości dofinansowania przedstawi Lokalna Grupa Działania Dorzecze Łeby    
 • Urząd Pracy bliżej pracodawców – możliwości wsparcia przedsiębiorców w 2019 roku
  Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku 
 • Źródła informacji o Funduszach Europejskich czyli gdzie szukać przydatnych informacji

Miejsce i termin spotkania:

 • Spotkanie odbędzie się we wtorek 26 lutego 2019 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Lęborku, ul. Czołgistów 5 (sala szkoleniowa), w godz. 10:00 – 12:15.

Zgłoszenia:

Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu jest przesłanie do dnia 25 lutego 2019 r. wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres: slupsk.pife@pomorskie.eu lub zgłoszenie telefoniczne pod numerem: 59 714 18 44 lub 59 714 18 45. Otrzymanie potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia jest równoznaczne z wpisaniem na listę uczestników spotkania.

Kontakt:

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Słupsku, tel.: (59) 714 18 44 lub (59) 714 18 45

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Projekt współfinansowany z Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Pomoc Techniczna 2014-2020

Do pobrania:

1. Program spotkania
2. Formularz zgłoszeniowy


Newsletter - biuletyn unijny 2017 UMWP

Zapisz się na newsletter