Aktualności

10.10.2014 10:56

10 lat Europejskiego Funduszu Społecznego w Polsce

Europejski Fundusz Społeczny od 10 lat wspiera w naszym kraju rozwój zasobów ludzkich, zatrudnienie, integrację społeczną. Na programy dofinansowane z EFS przeznaczono prawie 14 mld euro (blisko 59 mld zł) i zrealizowano ponad 56 tys. projektów. Z pomocy skorzystało ponad 9 mln osób, czyli jedna czwarta wszystkich mieszkańców Polski. Dekadę realizacji projektów podsumowano podczas konferencji w Centrum Nauki Kopernik z udziałem wiceministra infrastruktury i rozwoju Pawła Orłowskiego.

- Europejski Fundusz Społeczny to nie tylko liczby i efekty, ale również znaczące, pozytywne zmiany w obszarach zatrudnienia, edukacji, integracji społecznej, dobrego rządzenia i ochrony zdrowia – podkreślał wiceminister Orłowski.

Wybrane efekty EFS:

  • blisko 1,2 mln osób zakończyło udział w projektach aktywizacji zawodowej. Więcej niż co druga osoba bezrobotna uczestnicząca w projekcie znajduje pracę już w ciągu pół roku po jego zakończeniu;
  • osoby bezrobotne uruchomiły już ponad 205  tysięcy nowych firm. Niektóre z nich zatrudniają dodatkowych pracowników. Prawie 80 proc. tych przedsiębiorstw funkcjonuje dłużej niż rok. Jest to jedna z najskuteczniejszych form wsparcia na rynku pracy;
  • utworzono lub sfinansowano zajęcia w prawie 4,9 tys. przedszkoli, dla blisko 162 tys. dzieci;
  • do połowy 2014 r. z oferty kierunków zamawianych skorzystało prawie 93,5 tys. studentów;
  • ponad 1,4 mln osób pracujących skorzystało z różnego rodzaju szkoleń zawodowych.

- Z biegiem czasu, w kolejnych perspektywach finansowych, założenia i cele EFS modyfikowane były w taki sposób, aby w jak największym stopniu sprostać zachodzącym zmianom i związanym z nimi wyzwaniom. Dotyczy to również wniosków wynikających ze struktury wdrażania – mówił wiceminister Paweł Orłowski odnosząc się do perspektywy 2014-2020. - W konsekwencji przeszliśmy z modelu zcentralizowanego realizowanego w latach 2004-2006, przez model częściowej decentralizacji w okresie 2007-2013, aby w latach 2014-2020 zaproponować model pełnej decentralizacji. W kolejnych latach będzie funkcjonował jeden program krajowy – Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) i 16 regionalnych programów operacyjnych (RPO).

Podczas konferencji, Zoltan Kazatsay, zastępca dyrektora generalnego Dyrekcji Generalnej ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego przypomniał, że łączna kwota przeznaczona na Europejski Fundusz Społeczny w Polsce na lata 2014-2020 to 13,3 mld euro (ok. 55,8 mld zł).

Zobacz również:

http://www.efs.gov.pl/2014_2020/Strony/10latEFS_w_Polsce_Perspektywynaprzyszlosc_61014.aspx


Newsletter - biuletyn unijny 2017 UMWP

Zapisz się na newsletter