Aktualności

24.10.2014 10:30

10-lecie Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego

Z inicjatywy samorządu województwa pomorskiego w 2004 roku został powołany Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o., którego celem jest wspieranie i pobudzanie przedsiębiorczości w regionie. W uroczystościach jubileuszowych z okazji 10-lecia istnienia spółki, które odbyły się 24 października 2014 r., wzięli udział wicemarszałkowie województwa pomorskiego Wiesław Byczkowski i Ryszard Świlski.

Pomorski Fundusz Pożyczkowy to samorządowa spółka non-profit, dla której priorytetem jest pomoc pomorskim przedsiębiorcom w budowaniu i rozwijaniu firm. W ciągu minionych dziesięciu lat, od czasu powstania Funduszu i równocześnie wstąpienia Polski do Unii Europejskiej, nastąpił dynamiczny rozwój gospodarczy Pomorza, wiele firm przez ten czas budowało i rozwijało swoją pozycję na rynku.

PFP również systematycznie rozszerzał swoją działalność – w 2009 roku jako partner wiodący rozpoczął realizację projektu, w wyniku którego powstała Sieć Powiatowych Centrów Informacyjnych, a rok później rozpoczął realizację pierwszej umowy operacyjnej JEREMIE, udzielając ich już około tysiąca. W lipcu br. podpisał pierwszą umowę rewolwingową z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, pozyskując tym samym kwotę ponad 5 mln zł na pożyczki dla podmiotów z sektora MŚP. Łącznie od początku działalności Fundusz udzielił pożyczek na kwotę ponad 160 mln zł około 3 tysiącom firm.

Fundusz wspiera mikro i małe przedsiębiorstwa działające na terenie województwa pomorskiego, oferując realne wsparcie w postaci nisko oprocentowanych pożyczek, które finansowane są ze środków samorządowych, budżetu państwa oraz z Unii Europejskiej.

Zobacz: http://www.pfp.gda.pl/


Newsletter - biuletyn unijny 2017 UMWP

Zapisz się na newsletter