Aktualności

18.06.2019 12:07

60 mln na działalność badawczo-rozwojową w województwie pomorskim– Bank Gospodarstwa Krajowego ogłosił kolejny przetarg na pośredników finansowych

Bank Gospodarstwa Krajowego w dniu 10 czerwca br. opublikował postępowanie przetargowe na wybór Pośredników Finansowych w celu wdrażania Instrumentu Finansowego „Wejście kapitałowe" w ramach Pomorskiego Funduszu Rozwoju 2020+.

Wsparcie w formie „Wejścia kapitałowego" ma na celu finansowanie rozwoju przedsiębiorstw, realizowanego w oparciu o działalność badawczo-rozwojową na wczesnych etapach gotowości technologicznej w obszarach Inteligentnych Specjalizacji Pomorza (na terenie województwa pomorskiego).

Łączna kwota środków udostępniona w ramach postępowania wyniesie co najmniej 60 mln zł. Termin składania ofert upływa w dniu 18 lipca 2019 r. o godz. 11:00.

Postępowanie  jest  realizowane przez BGK  Menadżera Pomorskiego Funduszu Rozwoju 2020+ w ramach umowy zawartej z Zarządem Województwa Pomorskiego jako Instytucją Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa.

Pełna treść komunikatu o zamówieniu wraz z ogłoszeniem i dokumentacją przetargową znajduje się na platformie zakupowej Zamawiającego pod adresem:

https://bgk.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/122645/wybor-posrednikow-finansowych-w-celu-wdrazania-instrumentu-finansowego-wejscie-kapitalowe-w-ramach-pomorskiego-funduszu-rozwoju-2020-1

Spotkanie informacyjne dla potencjalnych Wykonawców

Bank Gospodarstwa Krajowego zaprasza wszystkich potencjalnych Wykonawców zainteresowanych ww. postepowaniem na spotkanie informacyjne, które odbędzie się w dniu 27 czerwca br. w Warszawie (Departament Instrumentów Finansowych Banku Gospodarstwa Krajowego, ul. Ludna 2 (II piętro), Warszawa, godz. 12.00 -13.30).

Podczas spotkania zostaną omówione parametry  produktu i zasady wspierania przedsiębiorców w formie wejścia kapitałowego.

Prosimy o potwierdzenie udziału do 24 czerwca br. na adres paulina.fratczak@bgk.pl lub pod numerem telefonu 22 599 81 35.

 


Newsletter - biuletyn unijny 2017 UMWP

Zapisz się na newsletter