Aktualności

03.11.2015 12:24

78 milionów euro do wykorzystania w Euroregionie Bałtyk

2 listopada 2015 r. odbyło się VI Doroczne Forum Interesariuszy Euroregionu Bałtyk (ERB). Tegoroczne forum poświęcone było tematyce Europejskiej Współpracy Terytorialnej, a zwłaszcza Programowi Południowego Bałtyku. Spotkanie uroczyście otworzył wicemarszałek województwa pomorskiego Wiesław Byczkowski.

Program Południowego Bałtyku to 78 mln euro do wykorzystania w latach 2014-2020. Z tego programu współfinansowane będą działania z zakresu wzmacniania innowacyjności przedsiębiorstw na arenie międzynarodowej, ochrony i promocji dziedzictwa naturalnego i kulturowego, transferu „zielonych" technologii, zrównoważonego transportu, rozwoju rynku pracy oraz współpracy międzyinstytucjonalnej. O dofinansowanie mogą się ubiegać: władze lokalne i regionalne, uczelnie wyższe, organizacje pozarządowe, instytucje wspierania biznesu oraz przedsiębiorstwa transportu publicznego. Więcej informacji na stronie http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/wiadomosci/komisja-europejska-zatwierdzila-program-poludniowy-baltyk/

Euroregion Bałtyk powstał w 1991 r. Partnerami w nim są władze regionalne z Polski, Danii, Szwecji, Litwy oraz Obwodu Kaliningradzkiego, a także Stowarzyszenie Gmin RP Euroregionu Bałtyk. ERB był pierwszym euroregionem, który do formalnej współpracy włączył partnera z Federacji Rosyjskiej, czyli Obwód Kaliningradzki. Obecnie roczną prezydenturę w Euroregionie ma województwo pomorskie. Więcej informacji o Euroregionie na stronie  www.eurobalt.org.

Do tej pory w ramach Euroregionu lub przy jego wsparciu realizowane były m.in. projekty: Moment (gospodarka wodna), Capasity Building Project (budowanie partnerstwa), Yc3 (współpraca międzynarodowa młodzieży),  Diske (rozwój inteligentnych rozwiązań poprzez wymianę wiedzy) czy Seagull DevERB oraz Seagull II (długoterminowa strategia rozwoju Euroregionu).


Newsletter - biuletyn unijny 2017 UMWP

Zapisz się na newsletter