Aktualności

19.01.2015 08:47

Blisko 93 mln euro na aktywizację bezrobotnej młodzieży na Pomorzu

Samorząd województwa pomorskiego rozpoczyna działania kierowane do bezrobotnej młodzieży z naszego regionu. To efekt podpisanego porozumienia z Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju, dzięki któremu Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku będzie realizował Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER). Ze środków unijnych – łącznie 92,7 mln euro – przeznaczonych w tym programie dla województwa pomorskiego, skorzystają młodzi mieszkańcy Pomorskiego.

Realizacja programu Wiedza, Edukacja, Rozwój to dla samorządu województwa pomorskiego kolejne zadanie w zakresie obsługi funduszy europejskich - mówi Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego. -  Rozpoczyna je Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku, który jest w tej chwili jedyną instytucją w naszym województwie dysponującą środkami z „nowego rozdania". Tym razem pomoc koncentrować się będzie na potrzebach młodzieży.  Dzięki funduszom władze województwa będą wspierać edukację, rozwój zawodowy i mobilność młodych ludzi, by ułatwić im start na rynku pracy. Korzystając z możliwości, jakie stwarza Unia Europejska, młodzi mieszkańcy Pomorza będą mogli podnosić kwalifikacje zawodowe, zdobywać nowe umiejętności i kompetencje zgodnie z potrzebami lokalnych pracodawców, a w konsekwencji mieć łatwiejszy dostęp do sprawdzonych ofert pracy – dodaje marszałek Struk.

Oprócz działań na rzecz poprawy sytuacji młodych na pomorskim rynku pracy podejmowanych przez powiatowe urzędy pracy, wsparciem ich będą też zajmowały się niepubliczne instytucje rynku pracy. Pierwsze konkursy na wyłonienie najlepszych merytorycznie projektów planowane są na drugą połowę roku 2015.

Działania, które będą realizowane przez powiatowe urzędy pracy i instytucje niepubliczne, odnoszą się do osób młodych do 29 roku życia – bezrobotnych, biernych zawodowo oraz poszukujących pracy. W ciągu czterech miesięcy od dnia zarejestrowania w powiatowym urzędzie pracy bądź przystąpieniu do projektu, uczestnicy otrzymają ofertę zatrudnienia, dalszego kształcenia, przyuczenia do zawodu lub stażu.

Kwota środków przeznaczonych na realizację tych zadań na lata 2014-2020 wynosi łącznie 92 758 332 euro.

Do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku, jako Instytucji Pośredniczącej w zakresie realizacji zadań w ramach PO WER, należeć będzie przede wszystkim organizacja konkursów i wyłanianie projektów, zawieranie umów o dofinansowanie z beneficjentami, weryfikacja, zatwierdzanie wniosków o płatność sporządzanych przez beneficjentów, a także monitorowanie
i sprawozdawczość.

Małgorzata Pisarewicz
rzecznik prasowy UMWP

Fot. ©Depositphotos/ gemenacom

Fot. na stronie głównej: ©Depositphotos/depositedhar

Oprac. AK


Newsletter - biuletyn unijny 2017 UMWP

Zapisz się na newsletter