Budowa Słupskiego Inkubatora Technologicznego

Słupski Inkubator Technologiczny (SIT) zlokalizowany jest w Słupsku na terenie Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej przy drodze krajowej nr 21 Słupsk-Ustka. Jest to nowoczesny obiekt o powierzchni 7056 m2, oferujący młodym firmom dogodne warunki lokalowe o wysokim standardzie, preferencyjne warunki najmu oraz możliwość skorzystania z dodatkowych form pomocy. Na potrzeby organizacji spotkań, szkoleń, konferencji i wystaw w budynku zostało stworzone nowoczesne Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne.

Celem powstania SIT jest rozwijanie lokalnej przedsiębiorczości poprzez zapewnienie nowym firmom wsparcia przy uruchomieniu i prowadzeniu działalności gospodarczej w początkowej fazie ich rozwoju. Oferta SIT skierowana jest głównie do przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą, ale także przedsiębiorców już funkcjonujących na rynku o dużym potencjale wzrostu lub planujących wdrożenie innowacji. W celu stworzenia kompleksowej oferty wsparcia i zapewnienia w jednym miejscu różnorodnego wsparcia dla przedsiębiorców, SIT jest także miejscem dla instytucji otoczenia biznesu, których działalność jest odpowiedzią na potrzeby firm działających w Inkubatorze i na terenie SSSE. SIT to także miejsce tworzące pozytywny klimat dla współpracy środowiska naukowego i lokalnego biznesu oraz innych podmiotów zainteresowanych rozwojem przedsiębiorczości, nowej myśli i technologii. Istotnym elementem dla rozwoju współpracy, nowych pomysłów oraz firm w SIT będzie powstanie Pracowni Automatyki, Robotyki i Systemów Wizyjnych, miejsce usług dla przedsiębiorców, edukacji i kształtowania myśli technicznej. Wyposażanie pracowni zostanie zakończone do końca 2013 r. Całkowity koszt projektu finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego wynosi: 41,6 mln zł. Więcej informacji na: www.sit.slupsk.pl

 

Słupski Inkubator Technologiczny
ul. Portowa 13b
Słupsk

Dane projektu

Tytuł projektu
Budowa Słupskiego Inkubatora Technologicznego
nazwa-beneficjenta
Miasto Słupsk
wartosc-projektu
41,6 mln zł

Mapa

Średnia (0 Głosy)


Brak komentarzy. Bądź pierwszy.