Aktualności

22.05.2014 13:32

Czwartkowe Spotkania dla beneficjentów funduszy europejskich

Agencja Rozwoju Pomorza S.A. zaprasza w czwartek, 5 czerwca 2014 r. na spotkanie informacyjne dotyczące prawidłowej realizacji i rozliczania projektów poddziałania 1.1.1 „Mikroprzedsiębiorstwa" oraz 1.1.2 „Małe i średnie przedsiębiorstwa" Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013.

Spotkanie odbędzie się  w siedzibie Agencji Rozwoju Pomorza S.A. w Gdańsku, ul. Arkońska 6 (budynek A3). Ma ono na celu przekazanie informacji, dzięki którym beneficjenci sprawnie i szybko rozliczą projekty, a potencjalni wnioskodawcy uzyskają informacje, jak poprawnie przygotować wnioski o dofinansowanie projektów.


Szczegółowych informacji o następnych spotkaniach udziela Katarzyna Kaparska, tel. 58 32 33 231. Tematyka spotkań:

  • prawidłowa realizacja i rozliczanie projektów;
  • poprawne przygotowanie wniosku o płatność wraz z załącznikami;
  • prawidłowa interpretacja i stosowanie zapisów umów o dofinansowanie;
  • najczęściej popełniane błędy.Zainteresowanych udziałem w spotkaniach organizatorzy zapraszają do wypełnienia formularzy zgłoszeniowych, z podaniem daty i tematu szkolenia oraz przesłania pocztą elektroniczną na adres: katarzyna.kaparska@arp.gda.pl lub anna.bochynska@arp.gda.pl  lub faksem pod nr 58 30 11 341.  O udziale w  spotkaniach decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Program spotkania 5 czerwca 2014 r.:

Zasady prawidłowej realizacji i rozliczania projektów dla mikro, małych i średnich firm w ramach RPO WP, Poddziałania 1.1.1 i 1.1

Formularze zgłoszeniowe:

 

Więcej na: http://www.arp.gda.pl/614,czwartkowe-spotkania-informacyjne.html?wiecej=1124

Fot. ©Depositphotos/benis arapovic


Newsletter - biuletyn unijny 2017 UMWP

Zapisz się na newsletter