Aktualności

06.11.2014 11:09

Fundusz kapitałowy w ramach Inicjatywy JEREMIE

Pierwsza w Polsce umowa z pośrednikiem finansowym, który będzie oferował kapitał podwyższonego ryzyka dla przedsiębiorstw ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 w ramach Inicjatywy JEREMIE została podpisana. Uroczystość, z udziałem marszałka województwa Mieczysława Struka i wicemarszałka Wiesława Byczkowskiego, odbyła się 5 listopada 2014 r., w Centrum Konferencyjno-Biznesowym PGE Arena Gdańsk.

Uroczystość była częścią konferencji „Giełda produktów finansowych – JEREMIE jako atrakcyjna forma finansowania pomorskich mikro i małych przedsiębiorstw w ramach środków unijnych". Umowa została podpisana pomiędzy Bankiem Gospodarstwa Krajowego, pełniącym rolę Menadżera Funduszu Powierniczego JEREMIE Województwa Pomorskiego a konsorcjum: Pomorską Spółką Zarządzającą Sp. z o.o. wraz z Eques Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA. na kwotę 25 mln zł. Dzięki tym środkom pośrednik finansowy utworzy fundusz kapitałowy JEREMIE Seed Capital Województwa Pomorskiego Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, który będzie udzielał wsparcia kapitałowego mikro i małym przedsiębiorcom z województwa pomorskiego.

Dzięki środkom z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, Inicjatywa JEREMIE od pięciu lat konsekwentnie wzmacnia sektor mikro i małych przedsiębiorstw działających w województwie pomorskim – poprzez dostarczenie im kapitału na rozwój działalności w formie zwrotnej (np. pożyczek czy poręczeń). Kwota przeznaczona na ten cel to blisko 300 mln zł.

W ramach inicjatywy JEREMIE dotychczas blisko 4000 MŚP zostało wspartych kwotą ponad 350 mln zł (udzielonych pożyczek i kredytów zabezpieczonych poręczeniem JEREMIE). Do tej pory oferowane były wyłącznie pożyczki i poręczenia. Kolejną propozycją JEREMIE dla pomorskich przedsiębiorstw jest fundusz kapitałowy – pierwszy taki fundusz utworzony w ramach Inicjatywy JEREMIE na Pomorzu i w Polsce. Celem nowego instrumentu będzie inwestowanie w pomorskie mikro i małe przedsiębiorstwa będące we wczesnej fazie rozwoju (seed). Fundusz będzie inwestował środki unijne (49 proc.) oraz środki pozyskane od profesjonalnych inwestorów prywatnych (51 proc.) w zamian za udziały w przedsiębiorstwach, które otrzymają wsparcie.

Wprowadzenie produktu kapitałowego, komplementarnego w stosunku do produktów gwarancyjnych oraz dłużnych, będzie skutkować wsparciem grupy mikro i małych przedsiębiorstw charakteryzującej się większym ryzykiem inwestycyjnym, ale również najbardziej innowacyjnych – z największym potencjałem rozwojowym. Uruchomienie produktu przyczyni się również do zdobycia doświadczeń również dla nowego okresu programowania 2014-2020.

W spotkaniu wzięli również udział: Marek Szczepański, dyrektor zarządzający Banku Gospodarstwa Krajowego, Dariusz Wieloch, zastępca dyrektora Departamentu Instrumentów Inżynierii Finansowej w Banku Gospodarstwa Krajowego oraz ze strony pośredników: Tomasz Korab, prezes zarządu Eques Investment TFI, Beata Krzyżagórska-Żurek, prokurent Eques Investment TFI, Marcin Kapuściński, prezes zarządu Pomorskiej Spółki Zarządzającej.

Inicjatywa JEREMIE
Inicjatywa JEREMIE (ang. Joint European Resources for Micro-to-Medium Enterprises – Wspólne zasoby dla małych i średnich przedsiębiorstw) to inicjatywa pozadotacyjnego wsparcia uruchomiona w 2007 r. przez Komisję Europejską. Celem inicjatywy jest odejście od tradycyjnego, dotacyjnego wsparcia sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw na rzecz zwrotnych instrumentów finansowych (niskooprocentowanych kredytów, pożyczek, poręczeń). Jej ideą jest wsparcie  podmiotów z sektora MŚP w sprawnym i elastycznym finansowaniu ich działalności. W Polsce inicjatywa JEREMIE jest wdrażana na poziomie regionalnym w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych. BGK pełni rolę Menadżera Funduszy Powierniczych JEREMIE w sześciu województwach: dolnośląskim, łódzkim, pomorskim, wielkopolskim i zachodniopomorskim oraz mazowieckim. Dzisiejsze wyniki dają nadzieję na znacząco lepsze dotarcie z finansowaniem do MŚP w nowej perspektywie finansowania.
Giełda Produktów Finansowych – JEREMIE
Cykl konferencji organizowanych dla przedsiębiorców, który poszukują alternatywnych źródeł finansowania swojej działalności. W trakcie spotkania uczestnicy dowiadują się jak mogą wykorzystać środki z Inicjatywy JEREMIE do rozwoju własnej firmy. Goście mogą porozmawiać z przedstawicielami firm, które zdobyły już dofinansowanie z funduszu JEREMIE, a także zapoznać się ze szczegółowymi ofertami  pośredników finansowych działających w regionie. Agendę spotkań uzupełniają eksperci oraz przedstawiciele władz samorządowych.

Małgorzata Pisarewicz

Fot. Sławomir Lewandowski


Newsletter - biuletyn unijny 2017 UMWP

Zapisz się na newsletter