Aktualności

14.04.2014 09:15

Fundusze dla organizacji pozarządowych

Spotkanie informacyjne „Nowa perspektywa finansowa 2014-2020 – możliwości dla organizacji pozarządowych" odbędzie się 24 kwietnia 2014 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego w Gdańsku. Udział w nim jest bezpłatny, konieczne wcześniejsze zapisy.

Spotkanie poświęcone będzie zagadnieniom związanym z możliwościami ubiegania się o dotacje unijne dotyczące nowego okresu programowania na lata 2014-2020 przez organizacje pozarządowe.


W programie spotkania znalazła się m.in. prezentacja badania ewaluacyjnego dotyczącego roli organizacji pozarządowych w okresie finansowania 2007-2013, fundusze zwrotne dla organizacji pozarządowych oraz założenia programów operacyjnych w nowej perspektywie finansowej na lata 2014-2020, w tym m.in.:

  • Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020,
  • Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój,
  • Program Operacyjny Inteligentny Rozwój,
  • Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko,
  • Program Operacyjny Polska Cyfrowa.

Zgłoszenia
Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu jest przesłanie do 22 kwietnia 2014 r. wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres: punktinformacyjny@pomorskie.eu

Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia jest równoznaczne z wpisaniem na listę uczestników spotkania informacyjnego 24 kwietnia 2014 r.

Liczba miejsc ograniczona! Liczy się kolejność zgłoszeń!

Miejsce i termin spotkania
Spotkanie odbędzie się w czwartek, 24 kwietnia 2014 r., w sali im. Lecha Bądkowskiego
w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego, ul. Okopowa 21/27, od godz. 9.00 do 12.30.

Udział w spotkaniu informacyjnym jest bezpłatny.


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013.
 


Do pobrania:
1. Formularz rejestracyjny

   Plik DOC 241 KB

2. Program spotkania 

   Plik DOC 244 KB

 

Zobacz również: http://dpr.pomorskie.eu/pl/szkolenia/organizacje_pozarzadowe


Newsletter - biuletyn unijny 2017 UMWP

Zapisz się na newsletter