Aktualności

30.12.2015 14:08

Fundusze europejskie dla firm – konferencja

Agencja Rozwoju Pomorza zaprasza na konferencję na temat funduszy europejskich dla firm oraz nowych projektów ARP. Spotkanie odbędzie się 13 stycznia 2016 r. Zgłoszenia udziału przyjmowane są do 8 stycznia.

Rozpoczynając rok 2016 Agencja Rozwoju Pomorza podejmie zadania Instytucji Pośredniczącej (IP) w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Pomorskiego (RPO WP) oraz staje u progu realizacji nowych projektów. Podczas spotkania organizatorzy przybliżą zakres zadań, za które będzie odpowiedzialna ARP w kolejnych latach. Zaprezentują plany dalszego rozwoju Invest in Pomerania, przybliżą również działania, jakie przygotowują dla sektora MSP w zakresie systemowego wspierania rozwoju działalności eksportowej w okresie programowania UE 2014-2020 oraz działania doradcze, szkoleniowe i informacyjne, które na bieżąco dopasowywane są do potrzeb przedsiębiorców i osób planujących założenie działalności gospodarczej.

Częścią konferencji będzie również blok poświęcony  funduszom europejskim w latach 2014-2020. Szczegółowo omówione zostaną zasady konkursu projektów w ramach Poddziałania 2.2.1 „Inwestycje profilowane – wsparcie dotacyjne", skierowanego do mikro, małych i średnich firm, który zostanie ogłoszony w najbliższym czasie w ramach RPO WP. Przybliżone zostaną warunki, jakie muszą spełnić MSP, aby wziąć udział w naborze wniosków o dofinansowanie. W drugiej części zaprezentowane będż możliwości pozyskania dofinansowania ze środków UE w ramach programów ogólnopolskich i międzynarodowych.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Liczba miejsc ograniczona. O udziale decyduje kolejność zgłoszeń. Te przyjmowane są do 8 stycznia (formularz zgłoszeniowy tutaj)

Agencja Rozwoju Pomorza

 

Konferencja „Agencja Rozwoju Pomorza dla firm.
Nowy adres, nowe wyzwania"
—————————————————————————

  • 13 stycznia 2016 r.  
  • godz. 10.00
  • Olivia Business Centre (budynek Olivia Four – sala konferencyjna na parterze)
  • Gdańsk, al. Grunwaldzka  472

Zobacz program konferencji

 

Fot. ©Depositphotos/Farina6000
Fot. na stronie głównej ©Depositphotos/Violka08

Oprac. AK

 

 


Newsletter - biuletyn unijny 2017 UMWP

Zapisz się na newsletter