Aktualności

18.08.2014 10:52

Gdański Program Aktywizacji Zawodowej poprzez Wolontariat

Już po raz drugi w tym roku, po bardzo udanej pierwszej edycji, Regionalne Centrum Wolontariatu w Gdańsku wraz z Powiatowym Urzędem Pracy zapraszają do udziału w Gdańskim Programie Aktywizacji Zawodowej poprzez Wolontariat, który skierowany do osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP. Na oferty od instytucji chcących przyjąć wolontariuszy, organizatorzy czekają do końca sierpnia 2014 r.

Program ma na celu zaktywizowanie osób bezrobotnych oraz umożliwienie im nabycia nowych umiejętności i kompetencji, które zwiększą ich konkurencyjność na rynku pracy. W drugiej edycji organizatorzy zakładają zaktywizowanie kolejnych 20 osób.

Osoby bezrobotne = wolontariusze zostają skierowani na odbycie wolontariatu stanowiskowego do organizacji lub instytucji, które wyrażą chęć na przyjęcie wolontariusza i stworzą dla niego odpowiednią ofertę. Każdy wolontariusz musi odbyć co najmniej 45 h wolontariatu w ciągu półtora miesiąca, a po odbytym wolontariacie wydaje się mu certyfikat z oceną i opisem wykonywanych zadań.

Rolą organizacji lub instytucji, do której trafić ma wolontariusz, jest stworzenie oferty wolontariatu stanowiskowego z dokładnym opisem zadań, które zostaną takiej osobie powierzone oraz wymaganymi kompetencjami, które potencjalny wolontariusz musi posiadać. Mogą to być również oferty zdalne, które wolontariusz będzie mógł wykonywać w domu. Można zgłosić więcej niż jedną ofertę i zapotrzebowanie na więcej niż jednego wolontariusza. Jedynym warunkiem jest skierowanie ofert do osób o różnym poziomie wykształcenia (nie tylko z wykształceniem wyższym). Ofertę taką należy przesłać do Regionalnego Centrum Wolontariatu w Gdańsku, które umieści ją w rejestrze i razem z PUP-em będzie szukać odpowiedniego kandydata.

Ważne! Wolontariusz sam wybiera ofertę, ale o jego przyjęciu decyduje oferent.

Poszukiwania wolontariuszy w drugim tegorocznym cyklu ma się rozpocząć we wrześniu, na oferty od organizacji lub instytucji RCW czeka do końca sierpnia. Nabór w drugim cyklu programu będzie trwał do 28 listopada.

Szczegółowe informacje można uzyskać

  • pod nr telefonu 58 736 55 03
  • lub pod adresami mailowymi:

gdansk@wolontariat.org.pl i toczynska@wolontariat.org.pl

Informacje o programie oraz regulamin i formularz zgłoszeniowy
na portalu internetowym www.kiwi.org.pl

 

Zobacz również:
http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosci/1000574.html?utm_source=prenumerata&utm_medium=email&utm_campaign=11.08.2014

 

Fot. na str. głównej: ©Depositphotos/ pressmaster


Newsletter - biuletyn unijny 2017 UMWP

Zapisz się na newsletter