Aktualności

26.08.2014 12:38

Kolejne pieniądze unijne na infrastrukturę wodno-kanalizacyjną trafią na obszary wiejskie

Marszałkowie Mieczysław Struk i Wiesław Byczkowski podpisali 25 sierpnia 2014 r. umowy z zakresu gospodarki wodno-ściekowej w ramach działania pt: „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Podpisanie umów jest efektem rozstrzygnięcia przez Zarząd Województwa Pomorskiego konkursu na realizację tego typu projektów w ramach PROW. Na ostatni konkurs złożonych zostało 49 wniosków, z czego 5 aplikacji nie spełniło warunków otrzymania pomocy lub wnioskodawcy zrezygnowali z ubiegania się o tę pomoc.

Umowy, których wartość wynosi niemal 67 mln zł (unijne dofinansowanie to ponad 26 mln zł), zostały podpisane z 33 gminami z województwa pomorskiego.   
Są to pierwsze umowy z zatwierdzonej listy operacji. Kolejnych 11 będzie podpisywanych na bieżąco w miarę uwalniania dostępnych środków.

Dotychczas w województwie pomorskim, w ramach PROW 2007-2013 , zawarto 174 umowy na realizację projektów z zakresu infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na obszarach wiejskich, na łączną kwotę wsparcia wynoszącą 212 481 408,00 zł.  

Pełna lista beneficjentów

 

Sławomir Lewandowski

Biuro prasowe UMWP

 

Fot. ©Depositphotos/ pixpack


Newsletter - biuletyn unijny 2017 UMWP

Zapisz się na newsletter