Aktualności

30.10.2014 12:37

Konferencja „Kształtując Przyszłość”

Zapraszamy Państwa na konferencję „Kształtując Przyszłość" poświęconą podsumowaniu efektów wdrażania funduszy europejskich w województwie pomorskim w latach 2007-2013. Omówione zostaną także wnioski z dotychczasowych doświadczeń przy realizacji projektów w naszym województwie oraz plany na lata 2014-2020. Przedstawimy również stan negocjacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 z Komisją Europejską.

Gośćmi konferencji będą między innymi podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju Pan Paweł Orłowski , Prezydent Gdańska Pan Paweł Adamowicz, prezydent Gdyni Pan Wojciech Szczurek, prezydent Sopotu Pan  Jacek Karnowski, rektor Politechniki Gdańskiej Pan Profesor Henryk Krawczyk oraz przewodniczący Miejskich Obszarów Funkcjonalnych.

Rejestracja

Udział w konferencji jest bezpłatny. Z uwagi na ograniczą liczbę miejsc na sali konferencyjnej o udziale w spotkaniu decyduje kolejność Państwa zgłoszeń.

Termin i miejsce 

Konferencja odbędzie się w dniu 7 listopada 2014 r. w Centrum Wystawienniczo – Kongresowym Amber Expo w Gdańsku przy ul. Żaglowej 11. 
 

Program

9.00 – 10.00 Rejestracja uczestników

10.00 – 10.15 Przywitanie uczestników Mieczysław Struk – Marszałek Województwa Pomorskiego

10.15 – 10.30 Pomorskie – inwestor i innowator. Unijne pieniądze jako napęd zmian cywilizacyjnych regionu. Mieczysław Struk – Marszałek Województwa Pomorskiego

10.30 – 10.50 Pomorskie doświadczenia w zarządzaniu funduszami z perspektywy programów krajowych. Paweł Orłowski – podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju

10.50 – 11.20 Obszar Metropolitalny Trójmiasta – wspólny, zintegrowany rozwój. Fundusze europejskie w perspektywie 2014-2020. Paweł Adamowicz , Jacek Karnowski , Wojciech Szczurek – prezydenci Gdańska, Sopotu i Gdyni

11.20 – 11.50 Branża technologiczna. Jak Pomorskie wykorzystało fundusze europejskie aby zostać krajowym liderem? Henryk Krawczyk – Rektor Politechniki Gdańskiej

11.50 – 12.20 Innowacje społeczne w województwie pomorskim w kontekście EFS. Czy problemy można rozwiązywać inaczej? Marianna Sitek- Wróblewska - Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej
Wojciech Bystry - Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Gdańskie

12.20-13.00 Zintegrowane Porozumienia Terytorialne. Najważniejsze przedsięwzięcia do realizacji w latach 2014-2020. Przewodniczący Zintegrowanych Porozumień Terytorialnych

 

 

Zdjęcie: ©depositphotos/rfphoto

Newsletter - biuletyn unijny 2017 UMWP

Zapisz się na newsletter