Aktualności

28.10.2014 11:52

Konkurs na prowadzenie punktów informacyjnych

Marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk zaprasza do składania wniosków w ramach konkursu dotacji na prowadzenie lokalnych punktów informacyjnych funduszy europejskich na Pomorzu.

Sejmik Województwa Pomorskiego, 27 października 2014 r. podjął uchwałę w sprawie ogłoszenia Konkursu na prowadzenie lokalnych punktów informacyjnych funduszy europejskich w województwie pomorskim w miejscowościach: Gdańsk, Wejherowo, Słupsk, Chojnice i Malbork.

Nabór wniosków trwa od 27 października do 17 listopada 2014 r.

Szczegóły dotyczące składania wniosków znajdują się w regulaminie konkursu dotacji na prowadzenie lokalnych punktów informacyjnych funduszy europejskich należących do sieci PIFE w województwie pomorskim.

Formularz wniosku wraz z niezbędnymi załącznikami należy złożyć osobiście, wysłać pocztą lub kurierem na adres:

 • Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego 
  Departament Programów Regionalnych 
  ul. Okopowa 21/27 
  80-810 Gdańsk

do 17 listopada 2014 r. do godziny 15.45 (decyduje data wpływu wniosku do kancelarii organizatora). 

Wniosek należy złożyć w zapieczętowanej kopercie, która musi być opatrzona następującym sformułowaniem: „Konkurs dotacji – prowadzenie LPI w…" oraz zawierać pełną nazwę wnioskodawcy i jego adres.

Pytania w sprawie konkursu należy kierować na adres e-mail: a.plonka@pomorskie.eu 

Do pobrania:

 • Regulamin konkursu LPI pomorskie Plik   PDF 139 KB
 • Zał. nr 1 do Regulaminu konkursu Formularz wniosku o przyznanie dotacji - *.doc Plik DOC 1922 KB 
 • Zał. nr 1 do Regulaminu konkursu Formularz wniosku o przyznanie dotacji - *.pdf Plik PDF 116 KB
 • Zał. nr 2 do Regulaminu konkursu Karta Oceny Projektu Plik PDF 93 KB
 • Zał. nr 3 do Regulaminu konkursu Regulamin Prac Komisji Konkursowej Plik PDF 77 KB
 • Zał. nr 4 do Regulaminu konkursu Standardy funkcjonowania Sieci PIFE Plik PDF 197 KB
 • Zał. nr 5 do Regulaminu konkursu System wskaźników dla Sieci PIFE Plik PDF 72 KB
 • Zał. nr 6 do Regulaminu konkursu Zakres zadań związanych z prowadzeniem Sieci PIFE w województwie pomorskim Plik PDF 76 KB
 • Zał. nr 7 do Regulaminu konkursu Analiza profilu klienta Plik PDF 71 KB
 • Zał.  nr 8 do Regulaminu konkursu Zasady kwalifikowania wydatków Plik PDF 103 KB
 • Zał. nr 9 do Regulaminu konkursu Wzór umowy Plik PDF 147 KB
 • Zał. nr 10 1 do Regulaminu konkursu Wzór rozliczenia merytorycznego Plik PDF 88 KB
 • Zał. nr 10 2 do Regulaminu konkursu Wzór rozliczenia merytorycznego Plik XLS 32 KB
 • Zał. nr 10 3 do Regulaminu konkursu Wzór rozliczenia finansowego Plik XLS 2104 KB
 • Zał. nr 11 do Regulaminu konkursu Zasady rozliczania i kontroli dotacji na prowadzenie Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich Plik PDF 138 KB
 • Zał. nr 12 do Regulaminu konkursu Zasady prowadzenia certyfikacji Sieci PIFE i pracowników Punktów Informacyjnych Plik PDF 111 KB
 • Zał. nr 13 do Regulaminu konkursu Wytyczne Promocja Plik PDF 822 KB
 • Zał. nr 14 do Regulaminu konkursu Zasady przygotowania wniosków o przyznanie dotacji na 2015 Plik PDF 78 KB
 • Załączniki do Umowy Plik ZIP 3200 KB

Zobacz również:

http://dpr.pomorskie.eu/pl/gpi/dzialalnosc_sieci/konkurs_na_prowadzenie_punktow_informacyjnych

Fot. ©Depositphotos/ginasanders
Zdjęcie na stronie głównej Fot. ©Depositphotos/pressmaster

Oprac. AK


Newsletter - biuletyn unijny 2017 UMWP

Zapisz się na newsletter