Aktualności

19.05.2014 13:30

Konsultacje społeczne programu Interact

Rozpoczęły się polskie konsultacje społeczne programu Interact III na lata 2014-2020. Uwagi w języku polskim lub angielskim można zgłaszać do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju wyłącznie drogą elektroniczną do 11 czerwca 2014 r.

Interact III na lata 2014-2020 to fundusze, które mają pomóc w sprawnym wdrażaniu programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej. Konsultacje  na poziomie krajowym prowadzi Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Uwagi w języku polskim lub angielskim można zgłaszać do 11 czerwca 2014 r.  wyłącznie drogą elektroniczną i z wykorzystaniem załączonego formularza uwag na adres: konsultacjedwt@mir.gov.pl, wpisując w temacie wiadomości „Konsultacje Interact III". Uwagi zgłoszone w inny sposób zostaną automatycznie wyłączone z procesu ich rozpatrywania.

Z uwagi na międzynarodowy charakter programu, polskie tłumaczenie ma charakter pomocniczy. Obowiązuje oryginał projektu programu Interact III w języku angielskim. Wyniki konsultacji europejskich, które trwały od 9 kwietnia do 5 maja 2014 r., jak i krajowych, będą pomocne przy formułowaniu ostatecznego kształtu dokumentu. Zostanie on potem przesłany do Komisji Europejskiej w celu zatwierdzenia.

Interact III jest programem współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i składek państw członkowskich. Obejmuje całe terytorium Unii Europejskiej, Norwegię i Szwajcarię. Interact III ma na celu poprawę zdolności instytucjonalnych oraz wydajności administracji publicznej, która zajmuję się wdrażaniem programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej (EWT).

Program skupia się na trzech celach szczegółowych:

  • poprawie zdolności zarządzania i kontroli nad programami EWT,
  • poprawie zdolności programów EWT w osiąganiu i przekazywaniu wyników programu,
  • poprawie zdolności zarządzania współpracą celem wdrożenia innowacyjnych rozwiązań (EUWT, Fundusze Odnawialne, strategie makroregionalne itp.)

 

Wszelkie pytania dotyczące programu oraz konsultacji można kierować na adres konsultacjedwt@mir.gov.pl.  

 

Pobierz pliki:

 

Zobacz również:
http://www.mir.gov.pl/aktualnosci/fundusze_europejskie_2007_2013/Strony/Konsultacje_spoleczne_programu_INTERACTIII_na_lata_2014_2020_05052014.aspx

 

Fot. ©Depositphotos/lilia


Newsletter - biuletyn unijny 2017 UMWP

Zapisz się na newsletter