Aktualności

06.06.2014 11:34

Lista rankingowa wniosków ocenionych w ramach konkursu zamkniętego nr 02/POKL/7.2.1/2014

Zarząd Województwa Pomorskiego 3 czerwca 2014 roku Uchwałą nr 602/357/14 zatwierdził listę rankingową wniosków złożonych na konkurs zamknięty nr 02/POKL/7.2.1/2014 w ramach Priorytetu VII „Promocja integracji społecznej" Działanie 7.2 „Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej" Poddziałanie 7.2.1 „Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym".

Newsletter - biuletyn unijny 2017 UMWP

Zapisz się na newsletter