Aktualności

15.11.2018 08:43

Możliwości aplikowania o dodatkowe środki na współpracę ponadnarodową z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

Rozpoczęła się realizacja dwóch ogólnopolskich projektów grantowych w ramach PO Wiedza Edukacja Rozwój, dzięki którym beneficjentom projektów dofinansowanych z EFS przyznane mogą zostać granty na rozszerzenie rezultatów projektów standardowych o wartość dodaną wynikającą ze współpracy ponadnarodowej.

Grant w wysokości do 100 tys. zł może zostać przyznany beneficjentowi projektu standardowego realizowanego w zakresie celów tematycznych 8-11 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój lub Regionalnego Programu Operacyjnego w perspektywie finansowej 2014-2020.

Pierwszy z projektów pn. „Ścieżki współpracy - wsparcie dla podmiotów wdrażających współpracę międzynarodową" prowadzony jest przez Fundację Fundusz Współpracy z Warszawy, a szczegóły o projekcie, w tym o naborach wniosków o granty, udostępniono na stronie internetowej www.sciezkiwspolpracy.pl

Drugi projekt pn. „Międzynarodowa Współpraca Się Opłaca" realizowany jest przez firmę PROFESJA CAZ sp. z o.o. z Poznania, która zaprasza na stronę internetową www.grupaprofesja.com/mwso/ po informacje dotyczące projektu i naborów wniosków o granty.

Dodatkowe informacje na temat tego projektu w załączeniu.

Do pobrania:

Informacja o projekcie.


Newsletter - biuletyn unijny 2017 UMWP

Zapisz się na newsletter