Aktualności

29.12.2014 14:12

Nowe Uszczegółowienie RPO WP

Od 18 grudnia 2014 r. obowiązuje nowa wersja Uszczegółowienia Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego.

Obecnie obowiązujące Uszczegółowienie Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 Zarząd Województwa Pomorskiego przyjął 18 grudnia 2014 r. URPO zawiera szczegółowy opis osi priorytetowych.

Zadaniem URPO jest przekazanie potencjalnym beneficjentom informacji na temat zasad wdrażania poszczególnych osi priorytetowych oraz systemu wyboru i oceny projektów, stanowiąc kompendium wiedzy dla beneficjentów na temat możliwości i sposobu realizacji projektów w ramach RPO WP.

Przedstawione Uszczegółowienie Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 obowiązuje od dnia przyjęcia przez okres realizacji RPO WP.

Późniejsze zmiany i uzupełnienia mogą być wprowadzane do dokumentu z inicjatywy Instytucji Zarządzającej RPO WP bądź na wniosek Instytucji Pośredniczącej II stopnia lub Komitetu Monitorującego RPO WP.


Do pobrania:

1. Uszczegółowienie Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 (z dnia 18 grudnia 2014 r.) Plik PDF 6 MB
2. Rejestr zmian w URPO (Załącznik nr 1 do uchwały nr 1265/4/14) Plik PDF 425 KB
3. Uchwała nr 1265/4/14 zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Uszczegółowienia Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego Plik PDF 226 KB
4. Komunikat Zarządu Województwa Pomorskiego w sprawie zmiany Uszczegółowienia Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 (Załącznik nr 3 do uchwały 1265/4/14) Plik PDF 214 KB

Więcej informacji tutaj


Newsletter - biuletyn unijny 2017 UMWP

Zapisz się na newsletter