Aktualności

19.08.2014 12:58

Nowe Uszczegółowienie RPO WP

Obecnie obowiązujące Uszczegółowienie Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 Zarząd Województwa Pomorskiego przyjął 7 sierpnia 2014 r. URPO zawiera szczegółowy opis osi priorytetowych.

Zadaniem URPO jest przekazanie potencjalnym beneficjentom informacji na temat zasad wdrażania poszczególnych osi priorytetowych oraz systemu wyboru i oceny projektów, stanowiąc kompendium wiedzy dla beneficjentów na temat możliwości i sposobu realizacji projektów w ramach RPO WP.

Przedstawione Uszczegółowienie Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 obowiązuje od dnia przyjęcia przez okres realizacji RPO WP.

Późniejsze zmiany i uzupełnienia mogą być wprowadzane do dokumentu z inicjatywy Instytucji Zarządzającej RPO WP bądź na wniosek Instytucji Pośredniczącej II stopnia lub Komitetu Monitorującego RPO WP.


Do pobrania:

1. Uszczegółowienie Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 (z dnia 7 sierpnia 2014 r.)

Plik PDF 6 MB


2. Rejestr zmian w URPO (Załącznik nr 1 do uchwały nr 851/374/14)

Plik PDF 405 KB


3. Uchwała nr 851/374/14 zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Uszczegółowienia Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego
Plik PDF 226 KB


4. Komunikat Zarządu Województwa Pomorskiego w sprawie zmiany Uszczegółowienia Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 (Załącznik nr 3 do uchwały 851/374/14)

Plik PDF 215 KB

  

Zobacz również:

http://dpr.pomorskie.eu/pl/aktualnosci/urpo/urpo


Newsletter - biuletyn unijny 2017 UMWP

Zapisz się na newsletter