O funduszach europejskich – spotkanie informacyjne w Bytowie

Zapraszamy na bezpłatne spotkanie poświęcone zagadnieniom związanym z funduszami europejskimi w przyszłej perspektywie finansowej na lata 2014-2020. Spotkanie odbędzie się 2 września 2014 r. w Kaszubskim Inkubatorze Przedsiębiorczości w Bytowie, w godz. 10.00-14.00.

W programie spotkania m.in. omówienie:

  • Umowy Partnerstwa,
  • Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020,
  • Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko,
  • Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój,
  • Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój,
  • Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa,
  • Inicjatywy Jeremie – instrumentów zwrotnych jako alternatywy dla przedsiębiorców.

Termin i miejsce spotkania:
Wtorek, 2 września 2014 r. w Kaszubskim Inkubatorze Przedsiębiorczości w Bytowie, w godz. 10.00-14.00.

Zgłoszenia:
Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres: wss@fundacjaparasol.org do 29 sierpnia lub zgłoszenie się telefoniczne pod numer  796 76 70 70.

Otrzymanie potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia jest równoznaczne z wpisaniem na listę uczestników spotkania informacyjnego.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013.


Do pobrania:

1. Formularz zgłoszeniowy
     Plik DOC 243 KB

2. Program spotkania

      Plik PDF 212 KB

Zobacz również:

http://dpr.pomorskie.eu/pl/gpi/dzialalnosc_sieci/spotkanie_bytow_2014_2020

Fot. ©Depositphotos/ nito103

Dane szkolenia

Nazwa szkolenia
O funduszach europejskich – spotkanie informacyjne w Bytowie
rodzaj-wydarzenia
szkolenie
termin
2014-09-02
rejestracja
wss@fundacjaparasol.org lub zgłoszenie tel. pod numer 796 76 70 70
rejestracja-do
2014-08-29
miejsce
Kaszubski Inkubator Przedsiębiorczości w Bytowie

Organizator

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich Departament Programów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego