Aktualności

31.07.2014 14:13

O funduszach europejskich w Wejherowie

W Wejherowie, 12 sierpnia 2014 r. odbędzie się spotkanie informacyjne poświęcone zagadnieniom związanym z wdrażaniem funduszy europejskich w perspektywie finansowej na lata 2014-2020. Wstęp bezpłatny – obowiązuje wcześniejsza rejestracja.

Podczas spotkania omówione zostaną m.in.:

  • umowy partnerstwa
  • Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020
  • Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
  • Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój
  • Program Operacyjny Inteligentny Rozwój
  • Program Operacyjny Polska Cyfrowa
  • instrumenty zwrotne jako alternatywy dla przedsiębiorstw – inicjatywa JEREMIE. 

Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu jest przesłanie do 11 sierpnia 2014 r. wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres:

Liczba miejsc ograniczona, liczy się kolejność zgłoszeń. Otrzymanie potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia jest równoznaczne z wpisaniem na listę uczestników spotkania informacyjnego. 


Założenia Funduszy Europejskich na lata 2014-2020 w województwie pomorskim

12 sierpnia 2014 r., wtorek, godz. 9.00-12.00

Starostwo Powiatowe

ul. 3 Maja 4, sala obrad Rady Powiatu

Wejherowo

Do pobrania:

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013. 


Newsletter - biuletyn unijny 2017 UMWP

Zapisz się na newsletter