Aktualności

16.06.2014 12:28

O JEREMIE i przyszłej perspektywie finansowej

Spotkanie informacyjne pt. „Inicjatywa JEREMIE oraz założenia funduszy na lata 2014-2020 – wsparcie finansowe dla przedsiębiorców", odbędzie się 24 czerwca 2014 r. w Słupsku.

W programie spotkania znajdzie się m.in. omówienie:

  • Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020,
  • Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko,
  • Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój,
  • Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój,
  • Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa,
  • aktualnej oferty funduszy pożyczkowych i poręczeniowych w ramach Inicjatywy JEREMIE – instrumentów zwrotnych jako alternatywy dla przedsiębiorstw.


Zgłoszenia
Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu jest przesłanie do 23 czerwca 2014 r. wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres: m.sawicka@pomorskie.eu lub zgłoszenie się telefoniczne pod nr: 58 32 68 147.

Liczba miejsc ograniczona, liczy się kolejność zgłoszeń.

Otrzymanie potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia jest równoznaczne z wpisaniem na listę uczestników spotkania informacyjnego.

Miejsce i termin spotkania
Spotkanie odbędzie się we wtorek, 24 czerwca 2014 r., w sali konferencyjnej Pomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego przy ul. Obrońców Wybrzeża 2 w Słupsku, w godz. 10.00-13.30.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013.


Do pobrania:

1. Formularz zgłoszeniowy
     Plik DOC 245KB

2. Program spotkania

      Plik PDF 144 KB

Zobacz również:

http://dpr.pomorskie.eu/pl/gpi/dzialalnosc_sieci/jeremie_slupsk_2014

Fot. ©Depositphotos/Elena Elisseeva


Newsletter - biuletyn unijny 2017 UMWP

Zapisz się na newsletter