Aktualności

19.06.2015 14:22

Od projektów seed money do projektów flagowych

Fundusze przeznaczone na realizację projektów w ramach Seed Money Facility – EUSBSR, przyczyniły się do stworzenia wielu koncepcji projektowych o statusie flagowym (dla strategii bałtyckiej). Teraz te koncepcje z powodzeniem biorą udział w I naborze do Programu INTERREG Region Morza Bałtyckiego 2014-2020. Wśród 81 koncepcji projektowych zaproszonych do złożenia pełnej aplikacji, 33 ma status projektu flagowego strategii bałtyckiej.

Do drugiego etapu I naboru w Programie INTERREG Region Morza Bałtyckiego 2014-2020 przeszły 33 koncepcje projektowe ze statusem flagowym. Łącznie komitet zaakceptował 81 projektów. Spośród nich 19 było wcześniej finansowanych przez EUSBSR Seed Money Facility, dodatkowo 6 koncepcji korzystało z tego instrumentu finansowego i nie uzyskało statusu flagowego.

Projekty składane w naborze do Programu INTERREG Region Morza Bałtyckiego 2014-2020, na przygotowanie których przyznano fundusze seed money [Seed Money Facility SUE RMB/Program INTERREG Region Morza Bałtyckiego (priorytet 4)] lub jakiekolwiek inne środki finansowe UE, nie kwalifikują się do refundacji kosztów przygotowawczych.

Zobacz również: http://ewt.pomorskie.eu/2014-2020-interreg-region-morza-baltyckiego


Newsletter - biuletyn unijny 2017 UMWP

Zapisz się na newsletter