Aktualności

20.03.2019 08:21

Ogłoszenie konkursu "Uczelnia dostępna"

W dniu 14 marca został ogłoszony konkurs w ramach działania 3.5. Kompleksowe programy szkół wyższych z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój pt. „Uczelnia dostępna", dotyczący realizacji działań mających na celu likwidację barier w dostępie do kształcenia na poziomie wyższym.
Instytucją pośredniczącą w konkursie jest Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Dokumentacja konkursowa znajduje się pod wskazanym linkiem: https://www.ncbr.gov.pl/programy/fundusze-europejskie/power/konkursy-aktualne-nabory/konkurs-nr-powr030500-ip08-00-dos19-uczelnia-dostepna/ 

Newsletter - biuletyn unijny 2017 UMWP

Zapisz się na newsletter