Aktualności

09.12.2014 13:22

Plany gospodarowania wodami na obszarze dorzeczy

Rozpoczął się proces konsultacji społecznych aktualizowanych projektów planów gospodarowania wodami w tym projektów aPGW dla dwóch największych obszarów dorzeczy w Polsce Wisły i Odry

W trakcie konsultacji, które zaplanowano od 25 listopada 2014 r. do 26 maja 2015 r., każdy zainteresowany może zapoznać się z projektami opracowywanych dokumentów oraz wnieść do nich swoje uwagi. Dokumenty dostępne są na stronie internetowej www.apgw.kzgw.gov.pl oraz w siedzibach Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej i poszczególnych regionalnych zarządów gospodarki wodnej.

Uwagi należy składać poprzez formularz dostępny pod adresem: http://www.apgw.kzgw.gov.pl/formularz-do-uwag

Plany gospodarowania wodami na obszarze dorzeczy to jedne z najważniejszych dokumentów strategicznych w gospodarce wodnej kraju. Treść przyjmowanych aPGW jest również istotna dla inwestorów planujących realizację inwestycji, w tym przy udziale środków Unii Europejskiej. Projekty, które mogą mieć znaczący negatywny wpływ na stan ekologiczny wód i stwarzać ryzyko nieosiągnięcia wyznaczonych dla tych wód celów środowiskowych, wymagają wpisania ich do planów gospodarowania wodami.

Zobacz również:
http://dpr.pomorskie.eu/pl/aktualnosci/srodowisko/konsultacje_apgw

Fot. źródło: http://www.apgw.kzgw.gov.pl/

Oprac. AK


Newsletter - biuletyn unijny 2017 UMWP

Zapisz się na newsletter