Aktualności

09.06.2014 12:21

Pomoc publiczna i pomoc de minimis po 1 lipca 2014 r.

Pomoc publiczna i pomoc de minimis udzielna w projektach POKL do dnia 1 lipca 2014 r. podlega regulacjom określonym w dotychczasowych przepisach prawnych.
Pomoc publiczna i pomoc de minimis udzielona od dnia 1 lipca 2014 udzielana jest zgodnie ze znowelizowanymi przepisami tj:
 
  • Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis
  • Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1224/2013 z dnia z dnia 29 listopada 20013r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 800/2008 w odniesieniu do jego stosowania
  • Nowelizacja rozporządzenia Ministra rozwoju Regionalnego z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach POKL – 4 czerwca br. projekt rozporządzenia został przekazany do podpisu Ministra Infrastruktury i Rozwoju. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym ogłoszenie, zaś przepisy stosuje się od dnia 1 lipca 2014r.
WAŻNE: W związku z wygaśnięciem z dniem 31 grudnia 2014r. ogólnego rozporządzenia w sprawie wyłączeń blokowych począwszy od 1 stycznia 2015r. wszelka pomoc udzielana w ramach POKL będzie przyznawana na zasadach de minimis.
 
21 maja br. Komisja Europejska przyjęła nowe rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych, które będzie obowiązywać w latach 2014-2020 (dostępna wersja językowa angielska).
 
 

Newsletter - biuletyn unijny 2017 UMWP

Zapisz się na newsletter