Aktualności

23.12.2014 10:02

Ponad 30 miliardów złotych dla Pomorza

Kontrakt Terytorialny to jeden z najważniejszych dla Pomorza instrumentów finansowania przedsięwzięć, o kluczowym znaczeniu dla jego rozwoju w perspektywie 2020 roku. 19 grudnia 2014 r. odbyła się konferencja, podczas której nastąpiło uroczyste podpisanie Kontraktu Terytorialnego pomiędzy rządem RP i samorządem województwa pomorskiego. W uroczystości udział wzięli: minister infrastruktury i rozwoju Maria Wasiak oraz marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk.

Na konferencji obecni byli partnerzy społeczno-gospodarczy, przedstawiciele samorządów terytorialnych, administracji publicznej, społeczności akademickiej, instytucji reprezentujących przedsiębiorców oraz organizacji pozarządowych i społecznych. W trakcie spotkania rozmawiali o roli Kontraktu Terytorialnego w polityce regionalnej kraju, a także jego znaczeniu dla rozwoju Pomorza.
- Treść Kontraktu Terytorialnego stanowi rezultat negocjacji pomiędzy Zarządem Województwa Pomorskiego a ministrem infrastruktury i rozwoju – mówił Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego. - Zgodnie z tą umową, na Pomorzu zostanie zaangażowane ok. 30,5 mld zł na działania z zakresu polityki rozwoju. Będzie to m.in. rozbudowa drogi S7, budowa obwodnicy Kościerzyny, rozwój Pomorskiej Kolei Metropolitalnej, modernizacja lądowiska przy szpitalu w Sztumie. To tylko niektóre przykłady, bo tych zadań jest znacznie więcej – dodał marszałek.

W kontrakcie uzgodnione zostały priorytetowe cele i przedsięwzięcia, które mają istotne znaczenie dla rozwoju województwa i całego kraju. Są to działania m.in. z zakresu transportu, gospodarki, energetyki i środowiska.

Magdalena Ledwoń

Fot. Sławomir Lewandowski


Newsletter - biuletyn unijny 2017 UMWP

Zapisz się na newsletter