Aktualności

09.07.2014 14:58

Ponad 4,5 mln zł z Unii dla powiatu chojnickiego

Marszałek Mieczysław Struk podpisał z władzami Powiatu Chojnickiego umowę dotyczącą unijnego dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 projektu pn. „Poprawa spójności i efektywności regionalnego systemu transportowego na terenie powiatu chojnickiego poprzez przebudowę drogi powiatowej Czersk-Karsin-Wiele-Lubnia na odcinku Malachin-granica powiatu".

Przedmiotem projektu jest przebudowa drogi powiatowej nr 2410G Karsin – Czersk na odcinku granica powiatu chojnickiego Mokre – Malachin (dł. 6,26 km) wraz z odcinkiem kanalizacji deszczowej w Mokrem oraz budowa odcinka drogi powiatowej nr 2613G Mokre – Gotelp (dł. 0,26 km). Celem nadrzędnym projektu jest podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej oraz wzmocnienie potencjału rozwojowego regionu. Celem bezpośrednim jest zaś poprawa stanu bezpieczeństwa mieszkańców, zwiększenie dostępności do terenów atrakcyjnych turystycznie oraz stref inwestycyjnych.

 

Wartość projektu to 9 156 495,30 mln zł, unijne dofinansowanie wynosi 4 578 247,65 mln zł (50 proc. ). Projekt będzie zrealizowany do czerwca 2015 r.


Newsletter - biuletyn unijny 2017 UMWP

Zapisz się na newsletter