Aktualności

06.06.2014 14:46

Postaw na zieloną energię

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych w ramach programu priorytetowego „Prosument". Celem programu jest ograniczenie lub uniknięcie emisji CO2 w wyniku zwiększenia produkcji energii z odnawialnych źródeł, poprzez zakup i montaż małych instalacji lub mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii, do produkcji energii elektrycznej lub ciepła i energii elektrycznej dla osób fizycznych oraz wspólnot lub spółdzielni mieszkaniowych. Nabór wniosków odbywa się w trybie ciągłym.

Program priorytetowy pn.: „Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii. Część 4 a) Prosument – linia dofinansowania z przeznaczaniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii dla samorządów".

Najważniejsze założenia do konkursu:

 1. Beneficjenci – jednostki samorządu terytorialnego i ich związki.

     Beneficjenci końcowi – osoby fizyczne, wspólnoty oraz spółdzielnie mieszkaniowe.

 1. Nabór wniosków odbywa się w trybie ciągłym.
 2. Forma dofinansowania – pożyczka łącznie z dotacją, w sumie do 100% kosztów kwalifikowanych.
 3. Kwota pożyczki wraz z dotacją – nie mniej niż 1 mln zł.
 4. Rodzaje przedsięwzięć oraz intensywność dofinansowania:
 1. dotacja do 15%, a w okresie 2014-2015 do 20% dofinansowania dla instalacji:
 • źródła ciepła opalanego biomasą – o zainstalowanej mocy cieplnej do 300 kWt,
 • pompy ciepła – o zainstalowanej mocy cieplnej do 300 kWt,
 • kolektory słoneczne – o zainstalowanej mocy cieplnej do 300 kWt,
 1. dotacja do 30%, a w okresie 2014-2015 do 40% dofinansowania dla instalacji:
 • systemy fotowoltaiczne – o zainstalowanej mocy elektrycznej do 40 kWp,
 • małe elektrownie wiatrowe – o zainstalowanej mocy elektrycznej do 40 Kwe,
 • mikrokogeneracja – o zainstalowanej mocy elektrycznej do 40 kWe;
 1. Wsparciem finansowym objęte jest przedsięwzięcie polegające na zakupie i montażu małych instalacji lub mikroinstalacji odnawialnych źródeł:
 1. do produkcji energii elektrycznej lub
 2. do produkcji ciepła i energii elektrycznej

na potrzeby istniejących lub będących w budowie budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub wielorodzinnych.

 1. Oprocentowanie pożyczki w skali roku – 1%.
 2. Okres finansowania – do 15 lat.
 3. Pożyczka nie podlega umorzeniu.
 4. Okres kwalifikowalności kosztów – 01.01.2014 r. do 31.12.2020 r.

Pozostałe części Programu Priorytetowego:

4 b) linia dofinansowania obsługiwana poprzez wybrane banki,

4 c) linia dofinansowania obsługiwana poprzez wojewódzkie fundusze ochrony środowiska,

zostaną uruchomione w późniejszym terminie.

Treść programu priorytetowego Prosument oraz generator wniosków można znaleźć na stronie internetowej NFOŚiGW.

Zobacz również:

http://www.wfosigw.gda.pl/news,1241,Nabor_dla_samorzadow_w_ramach_Programu_Priorytetowego_NFOSiGW_Prosument__linia_dofinansowania_z_prze

 

Fot. ©Depositphotos/ Vaclav Volrab


Newsletter - biuletyn unijny 2017 UMWP

Zapisz się na newsletter