Aktualności

26.08.2019 08:47

Pożyczka Turystyczna na wsparcie działalności związanej z zagospodarowaniem czasu wolnego - ostatnie tygodnie na złożenie wniosku do Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego.

Mikro i mali przedsiębiorcy, prowadzący działalność gospodarczą na terenie województwa pomorskiego, związaną z zagospodarowaniem czasu wolnego, w tym działalność turystyczną, kulturalną, gastronomiczną i rehabilitacyjno – leczniczą skorzystać mogą ze wsparcia w ramach Pożyczki Turystycznej. Wnioski o udzielenie pożyczki składać można w Pomorskim Funduszu Pożyczkowym Sp. z o.o. jeszcze przez kilka najbliższych tygodni, do wyczerpania limitu środków. Pożyczka finansowana jest ze środków Województwa Pomorskiego.

Maksymalna kwota Pożyczki Turystycznej to 750 tys. zł z okresem spłaty do:

60 m-cy dla pożyczek do kwoty 500 tys. zł

72 m-cy dla pożyczek pow. 500 tys. zł do 750 tys. zł. 

Możliwa jest karencja w spłacie kapitału do 6 m-cy lub ustalenie sezonowego systemu spłaty w przypadku przedsięwzięć charakteryzujących się sezonową dochodowością.

Wkład własny pożyczkobiorcy nie jest wymagany.

Pożyczka przeznaczona jest na cele inwestycyjne lub inwestycyjno – obrotowe przyczyniające się do rozwoju przedsiębiorstwa, w tym w szczególności do wprowadzenia nowych usług / produktów, poszerzenia oferty usług / produktów, podniesienia jakości, standardu oferty usług / produktów, kompleksowości oferty usług / produktów, wydłużenia okresu turystycznego.

Finansowanie kapitału obrotowego możliwe jest do wysokości 20% wartości pożyczki, przy czym dla pożyczek pow. 500 tys. zł nie może przekroczyć kwoty 100 tys. zł.

Ze środków pożyczki finansowane mogą być w szczególności następujące typy przedsięwzięć:

•  budowa, przebudowa, rozbudowa oraz remont obiektów wraz z ich wyposażeniem oraz otoczeniem w celu ich przystosowania na cele turystyczne, gastronomiczne, kulturalne, sportowo – rekreacyjne, odnowy biologicznej, rehabilitacyjne;

 budowa, przebudowa, rozbudowa oraz remont obiektów, infrastruktury, związanych z rozwojem działalności związanej z usługami czasu wolnego;

tworzenie nowych trwałych miejsc pracy; 

wdrażanie nowych rozwiązań technicznych lub technologicznych;

inwestycje w maszyny, urządzenia, informatyzację mające  na celu zwiększenie jakości, standardu świadczonych usług / wytwarzanych produktów regionalnych, tradycyjnych oraz ich rozwój; 

wytwarzanie nowych produktów regionalnych, ekologicznych, kulinarnych;

inwestycje w kreowanie i rozwój oferty turystycznej dedykowanej różnym grupom odbiorców;

tworzenie oraz rozwój parków i ogrodów tematycznych, przyczyniających się do zagospodarowania czasu wolnego i/lub wzrostu ruchu turystycznego (np. parki: historyczne, rekreacyjne, naukowe, technologiczne, ogrody botaniczne);

inne cele inwestycyjne przyczyniające się do rozwoju działalności związanej z usługami czasu wolnego, w tym działalności turystycznej, kulturalnej, gastronomicznej i rehabilitacyjno – leczniczej.

Oprocentowanie pożyczki - od 2,47% w zależności od ratingu przedsiębiorstwa oraz poziomu zabezpieczeń, 0% prowizji za udostępnianie oraz obsługę pożyczki.

Wniosek o pożyczkę złożyć można w siedzibie Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego Sp. z o.o. lub jednym z pięciu oddziałów zlokalizowanych w Bytowie, Kartuzach, Słupsku, Tczewie i Wejherowie.

Zapraszamy do kontaktu tel. 58 302 20 05, e-mail: biuro@pfp.gda.pl, www.pfp.gda.pl

Do pobrania:

1. Plakat

 


Newsletter - biuletyn unijny 2017 UMWP

Zapisz się na newsletter