Aktualności

09.12.2014 09:55

Program Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 przesłany do Komisji Europejskiej

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój powstał w odpowiedzi na potrzeby reform w obszarach zatrudnienia, włączenia społecznego, edukacji, szkolnictwa wyższego, zdrowia i dobrego rządzenia. Będzie też wspierał innowacje społeczne i współpracę ponadnarodową w wymienionych obszarach.

W programie, oprócz środków Europejskiego Funduszu Społecznego, dostępne będą także środki Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych. Wsparcie programu będzie komplementarne do działań realizowanych na poziomie regionalnym. 28 listopada 2014 r., uzgodniony w toku rund negocjacyjnych Program Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, oficjalnie przekazany został Komisji Europejskiej za pomocą systemu SFC.

- Program nie będzie prostą kontynuacją Kapitału Ludzkiego 2007-2013, który skupiał wszystkie środki Europejskiego Funduszu Społecznego – podkreśla minister infrastruktury i rozwoju Maria Wasiak. - W  latach 2014-2020 to regiony będą zarządzały większością środków EFS, z których finansowane będą przedsięwzięcia dedykowane konkretnym osobom i grupom. Natomiast z pomocą PO WER realizowane będą reformy systemowe w obszarach takich jak zatrudnienie, przystosowanie przedsiębiorstw i pracowników do zmian w gospodarce, edukacja oraz zdrowie. Ponadto w ramach PO WER przewidziano wsparcie bezpośrednie, w przypadku którego koordynacja na poziomie krajowym może zapewnić wyższą efektywność. Wśród nich znajdą się takie zagadnienia jak: innowacje społeczne, szkolnictwo wyższe, wsparcie osób młodych.

Na realizację programu dostępna będzie kwota ponad 4,4 mld euro z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 252,4 mln euro ze specjalnej linii budżetowej Inicjatywy na rzecz zatrudnienia osób młodych.

Pobierz plik:
Informacja prasowa nt. Programu Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020  (490 KB) 

Zobacz również:

http://www.efs.gov.pl/2014_2020/Strony/Program_Wiedza_Edukacja_Rozwoj_2014_20_przeslany_do_KE.aspx

Fot. ©Depositphotos/ Alexander Raths


Newsletter - biuletyn unijny 2017 UMWP

Zapisz się na newsletter