Aktualności

05.05.2014 10:26

Przedsiębiorczość w pigułce

Projekt „Przedsiębiorczość w pigułce – czynniki sukcesu na rynku pracy" jest wstępnym badaniem metod przedsiębiorczości, skierowanych do określonych grup docelowych w ramach obszaru EFS 2 w Szwecji (dotyczącego aktywizacji osób bezrobotnych). Szwedzki projektodawca ze Szwecji poszukuje partnerów do współpracy przy realizacji projektu.

Badanie obejmuje mapowanie różnych działań dotyczących przedsiębiorczości w celu osiągnięcia szerokiego spojrzenia na kwestie z tym związane – znacznie szersze niż tylko studiowanie określonych mechanizmów działania na rynku pracy. Celem projektu jest zwiększenie wiedzy i zrozumienie wpływu metod związanych z przedsiębiorczością i innowacyjnych form współpracy wpływających na dany obszar polityki.

Badanie wstępne ma na celu stworzenie podstawy dla przyszłych inicjatyw projektowych, w tym stworzenie skutecznego i trwałego partnerstwa, a także wypracowanie nowych metod wspierania przedsiębiorczości. Projekt zakłada zbadanie, czy założone podejście do przedsiębiorczości może, a jeśli tak, to w jaki sposób, wzmocnić przedsiębiorstwa na rynku pracy w danej grupie docelowej, a tym samym pozwoli na wykorzystanie wyników i doświadczeń wytworzonych w trakcie trwania projektu w dziedzinie przedsiębiorczości.

 

Szczegółowych informacji udziela koordynator szwedzki:

Bengt Svahn

mail to: bengt.svahn@regionvarmland.se

 

Zobacz również:
http://www.defs.pomorskie.eu/pl/news/20140428_partnerstwo


Newsletter - biuletyn unijny 2017 UMWP

Zapisz się na newsletter