Aktualności

04.10.2019 08:21

Przedsiębiorczość z Funduszami Europejskimi w szkołach ponadpodstawowych i uczelniach

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gdańsku zaprasza nauczycieli do zgłaszania swoich klas do udziału w zamkniętych spotkaniach informacyjnych dla uczniów pt. „Przedsiębiorczość a Fundusze Europejskie w perspektywie finansowej 2014-2020". Spotkania organizowane będą szkołach ponadpodstawowych i uczelniach na terenie województwa pomorskiego.

Podczas spotkań ze specjalistami uczniowie dowiedzą się m.in. o możliwościach uzyskania dofinansowania na założenie działalności gospodarczej (w tym np. o niskooprocentowanych pożyczkach z Regionalnego Programu Operacyjnego) oraz o możliwościach podniesienia kwalifikacji zawodowych w ramach projektów z Funduszy Europejskich.  Uczniowie zostaną wprowadzeni do tematyki biznesplanu, wraz z omówieniem przedsiębiorczości krok po kroku.

Jak można się zgłaszać?

Spotkania w ramach dwóch godzin lekcyjnych odbywać się będą w szkołach na zaproszenie nauczycieli i dyrekcji. Wystarczy skontaktować się z Punktem Informacyjnym drogą mailową na adres: punktinformacyjny@pomorskie.eu lub telefoniczne pod numerem: (58) 32 68 147/ 148/152. Udział w spotkaniu informacyjnym jest bezpłatny.

 


Newsletter - biuletyn unijny 2017 UMWP

Zapisz się na newsletter