Aktualności

20.03.2015 13:06

Publikacja upowszechniająca produkt finalny w ramach projektu „Droga do samodzielności”

Starostwo Powiatowe w Lęborku, jako realizator projektu innowacyjnego testującego pn. „Droga do samodzielności" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego informuje o wydaniu publikacji wraz z płytą CD i instrukcją stosowania produktu.

Publikacja ma na celu upowszechnienie produktu finalnego pn. „Kompleksowy program nowych form i metod pracy oraz działania z osobami opuszczającymi formy opieki zastępczej – usamodzielnianymi", który został opracowany w ramach projektu „Droga do samodzielności". Szczegółowo opisuje formy wsparcia osób usamodzielnianych przewidziane w ramach niniejszego projektu. Skierowana jest zarówno do pracowników instytucji integracji społecznej, osób zaangażowanych w pomoc usamodzielnianym,  jak i innych zainteresowanych problematyką usamodzielnień. Publikacja stanowi nie tylko formę promocji wypracowanych w ramach projektu rozwiązań, ale i realną pomoc w codziennej pracy z podopiecznymi opuszczającymi pieczę zastępczą – zawarto w niej m. in. przykładowe scenariusze zajęć, opis nowoczesnych metod pracy dla pracowników instytucji integracji społecznej oraz program szkolenia dla mentorów z zakresu usług Biura Mentoringu. Całość stanowi doskonałą formę inspiracji do pracy nie tylko z grupą docelową objętą wsparciem w ramach projektu, ale i innymi osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym.

Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do odbioru bezpłatnej publikacji w Starostwie Powiatowym w Lęborku w pokoju nr 213 w godzinach od 8.00-15.00 lub pobrania wersji elektronicznej na stronie internetowej realizatora projektu.

 


Newsletter - biuletyn unijny 2017 UMWP

Zapisz się na newsletter