Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Szkolenie w Kościerzynie

Głowny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich zaprasza na szkolenia poświęcone możliwościom finansowania projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Na szkoleniu dowiedzą się Państwo m.in.:

  • na co zostaną przeznaczone pieniądze,
  • jak złożyć wniosek o dofinansowanie,
  • jak będą oceniane projekty oraz
  • gdzie szukać dodatkowych informacji o RPO WP 2014-2020.

Program szkolenia

9.00 - 10.00

Rejestracja (kawa)

10.00 – 10.15

Jak zarządzany jest Program? (System instytucjonalny)

10.15 – 12.00

Na co przeznaczone zostaną fundusze? (Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych)

12.00 – 12.30

Zasady Wdrażania RPO WP 2014-2020 

12.30 – 13.00

Przerwa (kawa, kanapki)

13.00 – 13.45

W jaki sposób będą oceniane projekty? (System oceny i kryteria wyboru)

13.45 – 14.15

Kwalifikowalność wydatków w projektach RPO WP 2014-2020

14.15 – 14.35

Kiedy i gdzie będzie można składać wnioski o dofinansowanie? (harmonogram)

14.35 – 15.30

Jak złożyć wniosek? (GWA)

15.30 – 16.15

Jakie dokumenty są potrzebne do złożenia wniosku? (Załączniki)

16.15 – 16.30

Gdzie znaleźć informacje o RPO WP 2014-2020 i jak promować projekty?

Szczegółowe informacje znajdziesz tutaj

Dane szkolenia

Nazwa szkolenia
Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Szkolenie w Kościerzynie
rodzaj-wydarzenia
szkolenie
termin
2015-07-13
rejestracja-do
2015-07-13