Aktualności

12.10.2016 10:17

RegioStars 2016 zdobyte! Zwycięstwo pomorskiego projektu

Projekt „Rewitalizacja Dolnego Miasta w Gdańsku", realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, został tegorocznym zwycięzcą konkursu RegioStars 2016 w kategorii CityStar – zintegrowane strategie na rzecz rozwoju obszarów miejskich będących w trudnej sytuacji. Podczas Europejskiego Tygodnia Regionów w Brukseli, 11 października 2016 r. nagrodę z rąk komisarz ds. polityki regionalnej Coriny Creţu odebrał marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk.

Zwycięzcy w każdej z pięciu kategorii  (Inteligentny wzrost gospodarczy, Zrównoważony wzrost gospodarczy, Wzrost gospodarczy sprzyjający włączeniu społecznemu, CityStar, Skuteczne zarządzanie) otrzymali puchar RegioStars oraz certyfikat.

Celem konkursu, organizowanego od 2008 r. przez Komisję Europejską, jest promowanie wzorcowych rozwiązań dotyczących rozwoju regionalnego oraz wyróżnienie oryginalnych i inspirujących projektów mogących stać się wzorem dla innych regionów. W konkursie wyróżniane są najbardziej inspirujące i innowacyjne projekty regionalne, współfinansowane ze środków unijnych.

Nagrody przyznawane w ramach RegioStars są niezwykle prestiżowym wyróżnieniem dla podmiotów realizujących projekty unijne oraz instytucji zarządzających funduszami europejskimi – mówi Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego. – To potwierdzenie, że fundusze europejskie są dla nas nie tylko szansą na wyrównywanie dysproporcji pomiędzy biedniejszymi i bogatszymi regionami Europy. Nasze pomysły i sposób ich realizacji są wzorem dla innych krajów UE, w jaki sposób rozwijać miasta, zarówno w kwestiach infrastrukturalnych, jak i społecznych.

W ramach projektu „Rewitalizacja Dolnego Miasta w Gdańsku" zrealizowano m.in.:

  • adaptację historycznego budynku łaźni miejskiej przy ulicy Jaskółczej 1 w Gdańsku na siedzibę Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia, połączoną z warsztatami plastycznymi dla dzieci oraz imprezami kulturalnymi dla mieszkańców dzielnicy;
  • adaptację zabytkowego budynku przy ul. Dobrej 8 A i B w Gdańsku na prowadzenie świetlicy dla dzieci i młodzieży;
  • remont elementów 31 budynków mieszkalnych;
  • remont przestrzeni publicznych przy ul. Łąkowej i ul. Wróblej oraz ulic przyległych.

Równolegle z działaniami infrastrukturalnymi zrealizowano również wiele inicjatyw społecznych skierowanych do mieszkańców dzielnicy, m.in. przeprowadzono warsztaty i zajęcia plastyczne, artystyczne, sportowe i edukacyjne dla dzieci i młodzieży, stworzono Klub Seniora, zorganizowano konkursu małych grantów pobudzających lokalną inicjatywę obywatelską oraz wiele innych działań i akcji społecznych.

Głównym założeniem i receptą na sukces projektu „Rewitalizacji Dolnego Miasta w Gdańsku" było zaangażowanie we wszystkie jego działania miejscowej społeczności oraz lokalnych organizacji pozarządowych, których wkład i pomysły były głównym wyznacznikiem i drogowskazem dla realizacji tego projektu.

Wartość projektu to 8,27 mln euro, z czego dofinansowanie ze środków unijnych wyniosło 5,79 mln euro.

Przypomnijmy, że dwa lata temu laureatem konkursu RegioStars Award 2014 został projekt „Rozwój proekologicznego transportu publicznego na Obszarze Metropolitarnym Trójmiasta", sfinansowany przez Urząd Marszałkowski w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego.


Newsletter - biuletyn unijny 2017 UMWP

Zapisz się na newsletter