Aktualności

18.10.2016 15:00

RPS Aktywni Pomorzanie – kształcenie zawodowe z dofinansowaniem

Zarząd Województwa Pomorskiego przyznał 13 października 2016 r. dofinansowanie projektom realizującym przedsięwzięcie strategiczne „Kształtowanie sieci ponadgimnazjalnych szkół zawodowych uwzględniającej potrzeby subregionalnych i regionalnego rynków pracy", zdefiniowane w Regionalnym Programie Strategicznym w zakresie aktywności zawodowej i społecznej Aktywni Pomorzanie.

Wsparcie w łącznej kwocie ponad 294 mln zł otrzymały 23 przedsięwzięcia dotyczące poprawy jakości kształcenia zawodowego w województwie pomorskim, realizowane w formule projektów zintegrowanych.

Na każdy projekt zintegrowany składają się dwa projekty: infrastrukturalny współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 4.1. Infrastruktura ponadgimnazjalnych szkół zawodowych RPO WP 2014-2020 (konkurs nr RPPM.04.01.00-IZ.00-22-001/16) oraz nieinfrastrukturalny współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Podziałania 3.3.1. Jakość edukacji zawodowej RPO WP 2014-2020 (konkurs nr RPPM.03.03.01-IZ.00-22-001/16).

W wyniku realizacji projektów osiągnięte zostaną następujące produkty i rezultaty:

  • Liczba wspartych obiektów infrastruktury kształcenia zawodowego – 79
  • Liczba uczniów korzystających ze wspartych obiektów infrastruktury jednostek kształcenia zawodowego – 17 593 osób
  • Liczba uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego uczestniczących w stażach i praktykach u pracodawcy –  17 739 osób
  • Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu objętych wsparciem w programie – 793 osób.

 

Lista projektów wybranych do dofinansowania - Działanie 4.1.

Lista projektów wybranych do dofinansowania - Poddziałanie 3.3.1.

 

Fot. ©Depositphotos/Khakimullin

 


Newsletter - biuletyn unijny 2017 UMWP

Zapisz się na newsletter