Aktualności

12.06.2014 13:43

Rusza konkurs Najlepsza Przestrzeń Publiczna

Już po raz 9. można zgłaszać najpiękniejsze place i bulwary do Nagrody Marszałka Województwa Pomorskiego za Najlepszą Przestrzeń Publiczną Województwa Pomorskiego. Uhonorowane zostaną gminy, na terenie których powstały wysokiej jakości miejsca wykorzystywane przez ogół mieszkańców. Konkurs obejmuje przedsięwzięcia, które zostały ukończone między 1 stycznia 2012 r. a 31 grudnia 2013 r. i nie zostały zgłoszone do poprzednich edycji konkursu. Termin ich zgłaszania upływa 18 lipca 2014 r.

W ramach konkursu oceniane są przedsięwzięcia zrealizowane w przestrzeni publicznej, w szczególności polegające na rewaloryzacji lub ukształtowaniu nowych wartości:

  • ogólnodostępnych placów i ulic w centralnych obszarach miast i wsi,
  • osi i ciągów widokowych oraz panoram miejscowości,
  • terenów nadwodnych (frontów wodnych),
  • parków,
  • terenów spacerowych,
  • plaż i innych miejsc, które tworzą spójną przestrzeń publiczną miasta lub wsi i stanowią atrakcyjny element służący budowie wizerunku, podnoszący jakość życia i służący rozwojowi województwa,
  • terenów zdegradowanych z przeznaczeniem ich dla celów publicznych, tworzących nową jakość w strukturze miejscowości, podnoszących ich atrakcyjność i konkurencyjność.

 

Zgłoszenia należy dostarczyć (drogą pocztową lub osobiście) do sekretarza konkursu pod adres:

Departament Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego, pokój nr 402
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk

z dopiskiem „Konkurs"

 

Termin zgłaszania przedsięwzięć upływa 18 lipca 2014 r., w przypadku prac nadsyłanych pocztą, decyduje data stempla pocztowego.

 

Zaleca się powiadomienie sekretarza konkursu o fakcie nadania zgłoszenia drogą pocztową

  • telefonicznie 58 32 68 693
  • lub pocztą elektroniczną na adres npp@pomorskie.eu.

 

Do pobrania:

 

Na zdjęciu: zagospodarowanie Parku 1000-lecia w Chojnicach – zwycięzca konkursu „Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Pomorskiego 2013".

Zobacz również:

http://www.pomorskie.eu/pl/praca/konkursy/npp2014


Newsletter - biuletyn unijny 2017 UMWP

Zapisz się na newsletter