Aktualności

13.06.2014 14:40

Rusza VIII edycja konkursu „Dobre praktyki EFS 2014”

Już po raz ósmy Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju zaprasza do wzięcia udziału w konkursie „Dobre praktyki EFS 2014", przeznaczonym dla beneficjentów realizujących projekty z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Kapitał Ludzki (PO KL), Instytucji Pośredniczących PO KL oraz Instytucji Pośredniczących II stopnia PO KL. Zgłoszenia należy przesyłać do 15 października 2014 r.

Ideą konkursu „Dobre Praktyki EFS" jest wskazanie przykładów modelowych projektów realizowanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, wyróżniających się pod względem efektów realizacji, trwałości wyników oraz stopnia osiągnięcia wymiernych korzyści grupy docelowej z otrzymanego wsparcia. Prezentacja najlepszych projektów przyczynia się do upowszechnienia wiedzy na temat pozyskiwania wsparcia z Europejskiego Funduszu Społecznego i kształtowania pozytywnego wizerunku Unii Europejskiej w Polsce.

Projekty zgłoszone w poprzednich edycjach oraz efekty, jakie reprezentują udowadniają, że człowiek, jego pomysły, idee i marzenia są ogromną siłą, pozwalającą na realizację nawet najtrudniejszych zadań.

To okazja, aby uczestnicy podzieli się swoimi doświadczeniami i zaprezentowali swoje projekty, w ramach których wypracowane zostały ciekawe i innowacyjne rozwiązania.

W imieniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju konkurs przeprowadza Centrum Projektów Europejskich – Krajowy Ośrodek EFS. Opisy projektów wraz z dodatkowymi materiałami należy przesyłać do 15 października 2014 r. na następujący adres:

Centrum Projektów Europejskich – Krajowy Ośrodek EFS
ul. Domaniewska 39 a

02-672 Warszawa
z dopiskiem Konkurs „Dobre praktyki EFS 2014"

 

Wszelkie szczegółowe informacje znajdują się w regulaminie konkursu. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi do końca grudnia 2014 r., natomiast podczas uroczystej gali w Warszawie, laureatom najwyżej ocenionych projektów zostaną przyznane tytuły „Najlepsza inwestycja w człowieka". Nagrodzone projekty zostaną zaprezentowane również w publikacji wydanej przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, a także na stronie internetowej Europejskiego Funduszu Społecznego w Polsce. Ponadto przedstawiciele nagrodzonych projektów będą mieli okazję uczestniczyć w wyjeździe studyjnym do jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej realizującego wsparcie z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Szczegółowe informacje na temat konkursu są zamieszczone również na stronie Krajowego Ośrodka EFS: www.roefs.pl   

Kontakt w sprawie konkursu:

Na potrzeby konkursu działa skrzynka kontaktowa, na którą można przesyłać wszelkie pytania związane z konkursem – dobrepraktyki@cpe.gov.pl.


Pobierz pliki:

 

Konkurs jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 Fot. ©Depositphotos/ coolfonk

Zobacz również:

http://www.efs.gov.pl/dzialaniapromocyjne/aktualnosci/Strony/Rusza_kolejna_VIII_ed_konk_dobre_praktyki_11062014.aspx


Newsletter - biuletyn unijny 2017 UMWP

Zapisz się na newsletter