Aktualności

18.05.2015 14:37

Spotkania informacyjne - Środa z Funduszami dla instytucji kultury

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich w województwie pomorskim w ramach cyklu „Środa z Funduszami" zapraszają na spotkania informacyjne poświęcone zagadnieniom związanym ze wsparciem instytucji kultury z Funduszy Europejskich w perspektywie finansowej na lata 2014-2020.

W programie spotkania m.in. omówienie:

  • możliwości uzyskania dofinansowania z Programów na lata 2014-2020:

-          Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego,

-          Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko,

-          Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa,

-          Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich,

-          Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk,

-          Programów wspólnotowych: Kreatywna Europa, Europa dla obywateli,

  • źródeł informacji o Funduszach Europejskich.

Termin i miejsce spotkań:

Spotkania organizowane przez Punktu Informacyjne Funduszy Europejskich  w województwie pomorskim odbędą się w środę 3 czerwca 2015 r., w godz. 10:00 - 13:00, w następujących miejscach:

Gdańsk - w  siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego przy ul. Okopowej 21/27 (Sala im. Lecha Bądkowskiego).

Gdynia - w siedzibie Muzeum Miasta Gdyni przy ul. Zawiszy Czarnego 1 (sala audiowizualna).

Wejherowo - w siedzibie Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie przy ul. Zamkowej 2a (sala balowa).

Słupsk - w siedzibie Lokalnego Punktu Informacyjnego w Słupsku przy ul. Portowej 13B (budynek Słupskiego Inkubatora Technologicznego, sala konferencyjna nr 3, piętro I).

Chojnice - w siedzibie Lokalnego Punktu Informacyjnego w Chojnicach przy ul. Wysokiej 3/16.

Malbork - w siedzibie Lokalnego Punktu Informacyjnego w Malborku przy ul. Żeromskiego 11.

Zgłoszenia:
Rekrutacja na spotkanie rozpoczyna się w dniu 20 maja 2015 r.

Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie do dnia 1 czerwca 2015 r. wypełnionego formularza zgłoszeniowego na odpowiedni adres mailowy lub zgłoszenie telefoniczne.

Spotkanie w Gdańsk:

punktinformacyjny@pomorskie.eu

tel.: 58 326 81 48

Spotkanie w Gdyni:

punktinformacyjnygdansk@arp.gda.pl

tel.: 58 323 31 06

Spotkanie w Wejherowie:

punktinformacyjnywejherowo@powiatwejherowski.pl

tel.: 58 572 94 52

Spotkanie w Słupsku:

punktinformacyjnyslupsk@arp.gda.pl

tel.: 59 846 81 14

Spotkanie w Chojnicach:

punktinformacyjnychojnice@lgrmorenka.pl

tel.: 52 334 48 47

Spotkanie w Malborku:

punktinformacyjnymalbork@pozytywneinicjatywy.pl

tel.: 728 486 436

Otrzymanie potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia jest równoznaczne z wpisaniem na listę uczestników spotkania informacyjnego.

UWAGA!
LICZBA MIEJSC OGRANICZONA - LICZY SIĘ KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ!
ZASTRZEGAMY SOBIE PRAWO ZAMKNIĘCIA NABORU W PRZYPADKU ZEBRANIA KOMPLETU FORMULARZY ZGŁOSZENIOWYCH.

Udział w spotkaniach informacyjnych jest bezpłatny.

„Środy z Funduszami dla..." to cykl spotkań informacyjnych dla beneficjentów organizowanych we współpracy z Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju.

Spotkania informacyjne są współfinansowane przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

Prezentacje do pobrania:

1. Dofinansowania na projekty z zakresu ochrony dziedzictwa kulturowego oraz rozwoju infrastruktury kultury 

2. Wsparcie projektów w sferze edukacji oraz aktywizacji społeczno-zawodowej


Newsletter - biuletyn unijny 2017 UMWP

Zapisz się na newsletter