Aktualności

18.03.2015 08:24

Środa z Funduszami dla osób planujących założenie działalności gospodarczej

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich w województwie pomorskim w ramach cyklu „Środa z Funduszami dla…" zapraszają na spotkania informacyjne poświęcone zagadnieniom związanym z zakładaniem działalności gospodarczej przy wsparciu Funduszy Europejskich w perspektywie finansowej na lata 2014-2020.

W programie spotkania m.in. omówienie:

  • możliwości uzyskania dofinansowania z Programów na lata 2014-2020: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich,
  • Inicjatywy JEREMIE oraz Programu „Wsparcie w starcie" jako alternatywy dla osób zamierzających założyć działalność gospodarczą
  • źródeł informacji o Funduszach Europejskich.

Termin i miejsce spotkań:

Spotkania organizowane przez Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich  w województwie pomorskim odbędą się w środę 1 kwietnia 2015 r., w godz. 10:00 - 13:00, w następujących miejscach:

Gdańsk - w siedzibie Agencji Rozwoju Pomorza S.A. przy ul. Arkońskiej 6 (budynek A3).

Wejherowo - w budynku Starostwa Powiatowego w Wejherowie przy ul. 3 Maja 4, Sala nr 9 (parter).

Słupsku - w budynku Słupskiego Inkubatora Technologicznego przy ul. Portowej 13, Sala nr 3 (I piętro)

Chojnice - w siedzibie Lokalnego Punktu Informacyjnego w Chojnicach przy ul. Wysokiej 3/16.

Malbork - w siedzibie Lokalnego Punktu Informacyjnego w Malborku przy ul. Żeromskiego 11.

Gdańsk - w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego przy ul. Okopowej 21/27, w Sali im. Lecha Bądkowskiego.

Zgłoszenia:
Rekrutacja na spotkanie rozpoczyna się w dniu 18 marca 2015 r.

Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie do dnia 30 marca 2015 r. wypełnionego formularza zgłoszeniowego na odpowiedni adres poczty elektronicznej lub zgłoszenie telefoniczne.

Spotkanie w Gdańsku (Agencja Rozwoju Pomorza S.A.):

punktinformacyjnygdansk@arp.gda.pl

tel.: (58) 323 31 06

Spotkanie w Wejherowie:

punktinformacyjnywejherowo@powiatwejherowski.pl

tel.: (58) 572 94 52

Spotkanie w Słupsku:

punktinformacyjnyslupsk@arp.gda.pl

tel.: (59) 846 81 14

Spotkanie w Chojnicach:

punktinformacyjnychojnice@lgrmorenka.pl

tel.: (52) 334 48 47

Spotkanie w Malborku:

punktinformacyjnymalbork@pozytywneinicjatywy.pl

tel.: 728 486 436

Spotkanie w Gdańsku (Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego):

punktinformacyjny@pomorskie.eu

tel.: (58) 326 81 48

Otrzymanie potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia jest równoznaczne z wpisaniem na listę uczestników spotkania informacyjnego.

UWAGA!
LICZBA MIEJSC OGRANICZONA - LICZY SIĘ KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ!
ZASTRZEGAMY SOBIE PRAWO ZAMKNIĘCIA NABORU W PRZYPADKU ZEBRANIA KOMPLETU FORMULARZY ZGŁOSZENIOWYCH.

Udział w spotkaniach informacyjnych jest bezpłatny.

"Środy z Funduszami dla..." to cykl spotkań informacyjnych dla beneficjentów organizowanych we współpracy z Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju.

Spotkania informacyjne są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna.

Do pobrania:

1. Formularz zgłoszeniowy

2. Program


Newsletter - biuletyn unijny 2017 UMWP

Zapisz się na newsletter